Tràn sự cố trên đập đất sử dụng cấu kiện bê tông có liên kết một giải pháp đảm bảo an toàn cho các đập vừa và nhỏ ở Việt Nam

Bài viết trình bày cơ sở khoa học, khả năng áp dụng, một số vấn đề chính trong tính toán thiết kế cũng như kết quả ứng dụng thử nghiệm giải pháp tràn sự cố sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn có khớp nối (Articulated Concrete Blocks - ACB) đảm bảo an toàn cho các hồ đập vừa và nhỏ ở Việt Nam.