Về vấn đề thời gian diễn ra hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết trình bày quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đề cập trong các sách chuyên khảo, sách khảo, trong giáo trình sách giáo khoa hiện đang giảng dạy ở các cấp học của ngành Giáo dục và Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền các cấp.