• Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: mục đích, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu và mối liên quan của môn học với các bộ môn khoa học địa chất khác; lớp và cấu trúc của các tầng phân lớp; chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; thế nằm ngang của các lớp; thế nằm nghiêng của các lớp;...

   143 p cuc 23/09/2022 10 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: thế nằm của đá xâm nhập; thế nằm của đá biến chất; vẽ bản đồ địa chất; lịch sử phát triển công tác vẽ bản đồ địa chất ở Việt Nam; khái niệm cơ bản về bản đồ địa chất; biểu diễn họa đồ các lớp nằm ngang; biểu diễn họa đồ...

   156 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết sai số" được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết sai số; sai số đo và phân loại sai số đo; các đặc tính của sai số ngẫu nhiên; các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; sai số trung phương của hàm các đại lượng đo; trị trung bình và đánh giá độ chính xác dãy trị đo cùng một đại...

   83 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết sai số" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: bình sai điều kiện; các dạng phương trình điều kiện; giải hệ phương trình chuẩn trên sơ đồ Gauss; bình sai gián tiếp; một số phương pháp nghịch đảo ma trận hệ số phương trình chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 8: Tính chất từ của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 8: Tính chất từ của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 8: Tính chất từ của chất rắn. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tính chất từ của các nguyên tử; mô-men từ của nguyên tử; mô-men từ của chất rắn; chất rắn trong từ trường ngoài Bo - sự từ hóa; hiện tượng nghịch từ; hiện tượng thuận từ; hiện tượng sắt từ;... Mời các bạn cùng...

   68 p cuc 22/08/2022 22 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 6: Electron trong trường tuần hoàn của tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 6: Electron trong trường tuần hoàn của tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 6: Electron trong trường tuần hoàn của tinh thể. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương trình Schrodinger của tinh thể; hàm sóng ψ và năng lượng E của electron trong trường thế tuần hoàn; giải phương trình Schrodinger; khối lượng hiệu dụng; lỗ trống; phân biệt các chất bán dẫn điện, kim loại...

   52 p cuc 22/08/2022 25 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệt dung của chất rắn; nhiệt dung của mạng tinh thể; lý thuyết cổ điển; lý thuyết Einstein; lý thuyết Debye; nhiệt dung của kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cuc 22/08/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 7: Các chất bán dẫn điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 7: Các chất bán dẫn điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 7: Các chất bán dẫn điện. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các chất bán dẫn điện; các chất bán dẫn nguyên tố; các chất bán dẫn hợp chất; tạp chất trong các chất bán dẫn; nồng độ các hạt tải điện trong chất bán dẫn; điều kiện trung hòa điện trong chất bán dẫn mức Fermi; các hạt...

   72 p cuc 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 5: Khí electron tự do trong kim loại

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 5: Khí electron tự do trong kim loại

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 5: Khí electron tự do trong kim loại. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lý thuyết cổ điển về khí điện tử; mô hình Drude-Lorentz (1900-1905); sự dẫn điện của kim loại; sự dẫn nhiệt của khí electron; lý thuyết về khí electron tự do của Sommerfeld;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mạng tinh thể; cấu trúc tinh thể của một số tinh thể đơn giản; phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cuc 22/08/2022 16 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 2: Liên kết trong tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 2: Liên kết trong tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 2: Liên kết trong tinh thể. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất cả các lực tương tác trong tinh thể; các loại liên kết trong chất rắn; các loại lưỡng cực điện; nguồn gốc của lực van der Waals; các lưỡng cực tức thời sinh ra lực hút giữa các phân tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cuc 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 3: Dao động mạng tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 3: Dao động mạng tinh thể

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 3: Dao động mạng tinh thể. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dao động của chuỗi nguyên tử; dao động của mạng tinh thể; phương trình chuyển động của nguyên tử; lý thuyết lượng tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p cuc 22/08/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số