• Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  "Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030" được biên soạn với các nội dung sự phong phú và vai trò của đa dạng sinh học việt nam; những nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm, suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam; bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Việt Nam; quan điểm - tầm nhìn - mục tiêu.

   176 p cuc 30/06/2021 25 0

 • "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2" được tiếp nối phần 1 với các kiến thức về sóng vật chất; các nguyên tử đồng dạng Hiđrô; các nguyên tử nhiều electron; vật lí hạt nhân; các hệ nguyên tử.

   374 p cuc 30/06/2021 23 0

 • Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1

  Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1" gồm 14 với các kiến thức về thuyết tương đối hẹp và lý thuyết lượng tử của bức xạ điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết kiến thức.

   123 p cuc 30/06/2021 24 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 6: Quang hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về quang hợp, sắc tố quang hợp, hai giai đoạn quang hợp. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   16 p cuc 28/06/2021 22 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 5: Hô hấp tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hô hấp tế bào, lên men. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   19 p cuc 28/06/2021 20 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động trao đổi chất của tế bào, phân loại sinh vật dựa trên hoạt động dinh dưỡng, ATP - người cung cấp năng lượng chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cuc 28/06/2021 22 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 3: Cấu trúc tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết tế bào, tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote, bộ khung sườn, các cấu trúc vận động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p cuc 28/06/2021 21 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p cuc 28/06/2021 20 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 1: Sinh học - Khoa học về sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của sự sống, các mức độ của sự sống, sự đa dạng và tính thống nhất của sự sống, các tính chất đặc trưng và biểu hiện của sự sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cuc 28/06/2021 18 0

 • Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của Vật lý học hiện đại: Phần 1

  Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của Vật lý học hiện đại: Phần 1

  Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố các công trình vĩ đại của ông về vật lý học. Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới và cùng với những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiện một nền văn minh mới trên hành tinh. Cuốn sách 'Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện...

   294 p cuc 29/05/2021 33 0

 • Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của Vật lý học hiện đại: Phần 2

  Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của Vật lý học hiện đại: Phần 2

  Phần 2 của cuốn 'Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại' là phần phụ lục. Phần này sẽ gồm một số bài viết về sự phát triển của lý thuyết lượng tử, một số bài đọc thêm về vấn đề thời gian trong vật lý học, về thượng đế và Big Bang, về bản chất của các tín hiệu lan truyền nhanh hơn ánh sáng,... Mời các bạn cùng...

   115 p cuc 29/05/2021 32 0

 • Giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn

  Giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn

  'Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn' thông tin đến các bạn với những kiến thức về giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn; đại số ma trận và phương pháp khử Gaussian; thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và Véc tơ lực nút chung; phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều; phần tử hữu hạn trong bài toán hai chiều; phần tử hữu hạn trong bài...

   299 p cuc 29/05/2021 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số