• Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 1, 2 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 1, 2 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán - Chương 1, 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của số học và thuật toán, bao gồm các định nghĩa, định lý, các bài toán cũng như các vấn đề tiêu biểu trong số học. Trong chương này các bạn sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về thuật toán và số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cuc 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 3, 4, 5 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 3, 4, 5 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán - Chương 3, 4, 5 trình bày các ý tưởng và các cài đặt cơ bản của các thuật toán liên quan đến việc biểu diễn, tính toán, giải quyết các vấn đề của số học trên máy tính; giới thiệu một số ứng dụng tiêu biểu của số học trong các lĩnh vực mật mã và mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các...

   45 p cuc 28/02/2018 15 0

 • Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ tuyến tính - Nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính, xác định ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính, liên hệ tọa độ của véctơ qua ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p cuc 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Dạng toàn phương - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Dạng toàn phương - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Dạng toàn phương" do TS. Lê Xuân Đại biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, dạng toàn phương xác định dấu, nhận dạng đường và mặt bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cuc 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, khai căn số phức, định lý cơ bản của đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p cuc 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thực tế, định nghĩa ma trận và ví dụ, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, hạng của ma trận, các phép toán trên ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p cuc 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Trị riêng - Véctơ riêng - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Trị riêng - Véctơ riêng - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Trị riêng - Véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thực tế; trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p cuc 28/02/2018 9 0

 • Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến (2016)

  Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến (2016)

  Bài giảng Mô hình toán do ThS. Trần Thị Xuyến biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận và các phép toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng lập kế hoạch năm sau dạng A, Xác định giá sản phẩm và chỉ số giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cuc 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm, hàm số nhiều biến số, cực trị có điều kiện ràng buộc, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 6

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 6

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc Chương 6 Các bài toán về đường đi trình bày các nội dung chính như: Tìm đường đi ngắn nhất, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3 Một số kỹ thuật đếm khác trình bày 2 nội dung chính như: Sử dụng sơ đồ Ven nguyên lý bù trừ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cuc 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc Chương 4 Đại cương về đồ thị gồm các nội dung chính như: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p cuc 28/02/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số