• Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

  Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân" sẽ giúp các bạn Hiểu được khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số. Giải được các bài tập về đạo hàm, vi phân. Biết vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập. Khảo sát tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản. Hiểu ý nghĩa hình học cũng như ý...

   40 p cuc 22/04/2019 43 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

  Mục tiêu chính của bài học giúp các bạn Nắm được các khái niệm về tích phân bất định, tích phân xác định; làm được bài tập về tích phân bất định, tích phân xác định; áp dụng phần mềm Maple để tính tích phân. Mời các bạn tham khảo!

   31 p cuc 22/04/2019 44 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

  "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4: Hàm số nhiều biến số" trình bày được các khái niệm về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, vi phân, cực trị hàm nhiều biến. Làm được bài tập về hàm nhiều biến, đặc biệt là phần cực trị hàm nhiều biến. Mời các bạn tham khảo!

   31 p cuc 22/04/2019 35 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

  Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm về quan hệ giữa các tập hợp, đặc biệt là quan hệ hai ngôi và các quan hệ cơ bản: Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự; khái niệm về ánh xạ với các ánh xạ cơ bản: Đơn ánh, song ánh, toàn ánh. Tiếp đó là ánh xạ ngược, thu hẹp và mở rộng một ánh xạ. Cuối cùng là lực lượng của tập hợp

   33 p cuc 22/04/2019 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận trình bày khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận. Hiểu về định thức, các tính chất và cách tính định thức; nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau. Giải được các bài toán về định thức và ma trận, các...

   35 p cuc 22/04/2019 36 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính " sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; nắm được phương pháp giải hệ phương trình thuần...

   19 p cuc 22/04/2019 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

  Mục tiêu chính của "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector" trình bày khái niệm về không gian véc tơ, khái niệm về không gian con và hệ sinh, khái niệm về không gian hữu hạn chiều và bài toán về không gian véc tơ. Mời các bạn tham khảo!

   23 p cuc 22/04/2019 30 0

 • Ebook Sinh lý học

  Ebook Sinh lý học

  Sinh lý học người và động vật là khoa học nghiên cứu các biểu hiện của sự sống trên động vật và người trong mối liên hệ khăng khít với môi trường xung quanh. Nhiệm vụ của nó là phát hiện, mô tả những hiện tượng và tiến tới giải thích các quy luật về các chức năng của cơ thể, các cơ quan, các mô, các loại tế bào trong mối quan hệ giữa...

   254 p cuc 17/11/2018 98 0

 • Ebook Sinh học đại cương

  Ebook Sinh học đại cương

  Ebook "Sinh học đại cương" gồm 7 chương trình bày về : Chương 1 cơ sở hóa học của sự sống, chương 2 sinh tổng hợp protein điều hòa sinh tổng hợp protein , chương 3 đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào, chương 4 nhân tế bào, chương 5 sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường, chương 6 chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào,...

   120 p cuc 17/11/2018 125 0

 • Ebook Trật tự vũ trụ

  Ebook Trật tự vũ trụ

  Ebook "Trật tự của vũ trụ" có kết cấu nội dung trình bày về: Ngược dòng lịch sử, thế giới vĩnh hằng, bản đồ sinh mạng do đội thám hiểm vẽ nên, trật tự của vũ trụ, 12 định lý của nguyên tố vô song, nguyên lý vô song mở rộng, độ lớn của kỳ quan thế giới. Mời các bạn tham khảo ebook.

   90 p cuc 17/11/2018 102 0

 • Ebook Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ

  Ebook Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ

  Ebook "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" do Dạ Trạch dịch, sách giới thiệu về triết học, vật lý cũng như vũ trụ quan về sinh động dễ hiểu. Ebook gồm 7 chương có nội dung: Lược sử về thuyết tương đối, hình dáng của thời gian, vũ trụ trong một vỏ hạt, tiên đoán tương lai, bảo vệ qua khứ, đâu là tương lai của chúng ta có thể là star trek hay không, màng...

   217 p cuc 17/11/2018 97 0

 • Ebook Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ: Phần 2 - Trịnh Xuân Thuận

  Ebook Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ: Phần 2 - Trịnh Xuân Thuận

  Cuốn sách Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ của tác giả Trịnh Xuân Thuận - Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về lịch sử của vũ trụ. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách tác giả đã dẫn dắt chúng ta lần theo hành trình của công cuộc khám phá vũ trụ với ngôn ngữ giản dị, trong sáng...

   317 p cuc 30/10/2018 125 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số