• Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng "Toán cao cấp C1 - Chương 1: Hàm số một biến số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, phương pháp tính giới hạn của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cuc 22/04/2019 43 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng "Toán cao cấp C1 - Chương 3: Đạo hàm và vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến, đạo hàm và vi phân cấp cao, ứng dụng trong toán học, ứng dụng trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cuc 22/04/2019 37 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng "Toán cao cấp C1 - Chương 4: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cuc 22/04/2019 41 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 1 - Hàm số, giới hạn và liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 1 - Hàm số, giới hạn và liên tục

  Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm hàm số, giới hạn, sự liên tục; giải được các bài tập về hàm số, giới hạn, tính liên tục; áp dụng phần mềm toán để tính toán với hàm số, giới hạn. Mời các bạn tham khảo!

   37 p cuc 22/04/2019 43 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

  Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân" sẽ giúp các bạn Hiểu được khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số. Giải được các bài tập về đạo hàm, vi phân. Biết vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập. Khảo sát tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản. Hiểu ý nghĩa hình học cũng như ý...

   40 p cuc 22/04/2019 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

  Mục tiêu chính của bài học giúp các bạn Nắm được các khái niệm về tích phân bất định, tích phân xác định; làm được bài tập về tích phân bất định, tích phân xác định; áp dụng phần mềm Maple để tính tích phân. Mời các bạn tham khảo!

   31 p cuc 22/04/2019 43 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

  "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4: Hàm số nhiều biến số" trình bày được các khái niệm về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, vi phân, cực trị hàm nhiều biến. Làm được bài tập về hàm nhiều biến, đặc biệt là phần cực trị hàm nhiều biến. Mời các bạn tham khảo!

   31 p cuc 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

  Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm về quan hệ giữa các tập hợp, đặc biệt là quan hệ hai ngôi và các quan hệ cơ bản: Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự; khái niệm về ánh xạ với các ánh xạ cơ bản: Đơn ánh, song ánh, toàn ánh. Tiếp đó là ánh xạ ngược, thu hẹp và mở rộng một ánh xạ. Cuối cùng là lực lượng của tập hợp

   33 p cuc 22/04/2019 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận trình bày khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận. Hiểu về định thức, các tính chất và cách tính định thức; nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau. Giải được các bài toán về định thức và ma trận, các...

   35 p cuc 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính " sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; nắm được phương pháp giải hệ phương trình thuần...

   19 p cuc 22/04/2019 40 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

  Mục tiêu chính của "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector" trình bày khái niệm về không gian véc tơ, khái niệm về không gian con và hệ sinh, khái niệm về không gian hữu hạn chiều và bài toán về không gian véc tơ. Mời các bạn tham khảo!

   23 p cuc 22/04/2019 30 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài 2 của bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu cho người học về thành phần quan trọng của nghiên cứu định lượng: Biến. Nội dung bài giảng gồm: cách phân biệt biến, các loại thang đo thường dùng trong nghiên cứu giáo dục, yêu cầu đối với thang đo, xác định khái niệm và thao tác hóa khái niệm. Để hiểu và nắm vững những kiến...

   8 p cuc 25/09/2018 78 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số