• Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn sách “Bài tập nguyên lý kế toán” đưuọc biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Sách có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p cuc 23/03/2019 95 6

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Các bài tập trong cuốn sách được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra cuốn sách cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   104 p cuc 23/03/2019 84 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   195 p cuc 23/03/2019 78 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Trong cuốn sách này, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   173 p cuc 23/03/2019 71 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p cuc 23/03/2019 90 2

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p cuc 23/03/2019 81 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 23/03/2019 53 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ giữa hệ thống kế toán và các định chế khác; Luật Kế toán; các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cuc 23/03/2019 59 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và BCTC trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cuc 23/03/2019 60 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống thông tin kế toán, sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 23/03/2019 65 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại cung cấp cho người học các kiến thức về đặc điểm kế toán doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí hoạt động, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cuc 23/03/2019 54 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 23/03/2019 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số