• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 23/03/2019 53 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ giữa hệ thống kế toán và các định chế khác; Luật Kế toán; các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cuc 23/03/2019 59 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và BCTC trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cuc 23/03/2019 60 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống thông tin kế toán, sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 23/03/2019 65 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại cung cấp cho người học các kiến thức về đặc điểm kế toán doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí hoạt động, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cuc 23/03/2019 54 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 23/03/2019 77 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cuc 23/03/2019 63 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ được biên soạn nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cuc 23/03/2019 45 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức về dự toán SXKD, lựa chọn kỳ dự toán, lợi ích của lập dự toán, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán SXKD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 23/03/2019 46 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt (2017)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt" trình bày các nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động, dự toán tĩnh và báo cáo hoạt động, dự toán linh hoạt, phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp, phân tích biến động Biến phí SX chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p cuc 23/03/2019 48 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (2017)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức về lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận góp, thay đổi CPCĐ và sản lượng tiêu thụ, phân tích điểm hòa vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p cuc 23/03/2019 43 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (2017)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị" trình bày các đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các phân hệ của hệ thống kế toán, kế toán quản trị, chất lượng của thông tin kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cuc 23/03/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số