• Bài giảng Lý thuyết Vị thế chất lượng: Các ứng dụng trong phát triển đô thị và thị trường bất động sản - TS. Hoàng Hữu Phê

  Bài giảng Lý thuyết Vị thế chất lượng: Các ứng dụng trong phát triển đô thị và thị trường bất động sản - TS. Hoàng Hữu Phê

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết Vị thế chất lượng: Các ứng dụng trong phát triển đô thị và thị trường bất động sản của TS. Hoàng Hữu Phê sau đây để nắm bắt được những kiến thức về vấn đề lý luận của lý thuyết Vị thế chất lượng; động học các khu dân cư đô thị; lý thuyết mới về vị trí dân cư đô thị và một số...

   26 p cuc 18/12/2015 267 1

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 1: Khái niệm chung về thoát nước

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 1: Khái niệm chung về thoát nước

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 1: Khái niệm chung về thoát nước có nội dung trình bày về các hệ thống và sơ đồ thoát nước, những vấn đề cơ bản về thiết kế. Bài giảng sẽ giúp người học nắm vững các kiến thức cơ bản về Mạng lưới thoát nước.

   18 p cuc 25/08/2015 157 2

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 2: Mạng lưới thoát nước

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 2: Mạng lưới thoát nước

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 2: Mạng lưới thoát nước có kết cấu nội dung trình bày về nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước, bố trí cống trên đường phố, xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống, nguyên tắc cấu tạo mạng lưới, nguyên tắc thông hơi của mạng lưới thoát nước,...

   43 p cuc 25/08/2015 158 2

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 3 - Xử lý nước thải

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 3 - Xử lý nước thải

  Chương 3 - Xử lý nước thải thuộc Bài giảng Mạng lưới thoát nước có kết cấu nội dung gồm 2 phần trình bày về thành phần và tính chất nước thải, tổng quan về công nghệ và các phương pháp xử lý nước thải. Tham khảo bài giảng để nắm các kiến thức cụ thể.

   30 p cuc 25/08/2015 179 2

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4 - Thoát nước bên trong nhà

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4 - Thoát nước bên trong nhà

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4 có nội dung trình bày về thoát nước bên trong nhà với các hệ thống thoát nước bên trong nhà, ống và các thiết bị kỹ thuật vệ sinh, tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà, mối quan hệ giữa hệ thống bên trong và bên ngoài nhà,...

   12 p cuc 25/08/2015 190 1

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 5

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 5

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 5 - Hệ thống cấp thoát nước trong nhà có kết cấu nội dung trình bày về Sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà, áp lực trong hệ thống cấp nước bên trong nhà, trạm bơm cấp nước trong nhà, mạng lưới cấp nước bên trong nhà,... Tham khảo bài giảng để nắm nội dung cụ thể.

   64 p cuc 25/08/2015 191 1

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 4 - Thoát nước bên trong nhà có kết cấu nội dung trình bày về hệ thống thoát nước bên trong nhà, ống và thiết bị kỹ thuật vệ sinh trong nhà, liên hệ giữa mạng lưới thoát nước trong và ngoài nhà, tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cuc 25/08/2015 190 1

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 7

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 7

  Chương 7 - Mạng lưới thoát nước thuộc bài giảng Mạng lưới thoát nước giúp người học nắm được một số kiến thức về vạch tuyến mạng lưới, bố trí cống và độ sâu chôn cống ban đầu, xác định lưu lượng cho từng đoạn cống, tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước,...

   31 p cuc 25/08/2015 160 1

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 5: Bể tự hoại và vấn đề thi công của các bể chưa

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước - Chương 5: Bể tự hoại và vấn đề thi công của các bể chưa

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 5 - Bể tự hoại và vấn đề thi công của các bể chứa có kết cấu nội dung gồm 2 phần trình bày về bể tự hoại, các vấn đề về thi công bể chứa. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung bài giảng một cách cụ thể nhất.

   44 p cuc 25/08/2015 135 2

 • Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 6

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 6

  Bài giảng Mạng lưới thoát nước: Chương 6 - Hệ thống thoát nước có kết cấu nội dung trình bày về định nghĩa và khái niệm cơ bản, phân loại hệ thống thoát nước, sơ đồ hệ thống thoát nước và các thành phần cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   63 p cuc 25/08/2015 171 1

 • Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

  Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

  Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị trình bày về nhu cầu giao thông đô thị, nhu cầu giao thông hành khách, nhu cầu di chuyển hàng ngày, điểm đến của các nhu cầu di chuyển đi làm,...Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.

   29 p cuc 31/03/2015 249 4

 • Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 1: Khái niệm về giao thông đô thị

  Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 1: Khái niệm về giao thông đô thị

  Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 1: Khái niệm về giao thông đô thị đô thị - giao thông đô thị, khái niệm giao thông đô thị, thành phần hệ thống, mạng lưới giao thông, nhu cầu giao thông, đặc trưng cơ bản của hệ thống giao thông đô thị,...Mời bạn cùng tham khảo.

   40 p cuc 31/03/2015 900 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số