• Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống

    Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống

    Mời các bạn tham khảo tài liệu Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống sau đây để biết được các công thức tính lưu lượng và kích thước đường ống. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.

     4 p cuc 02/09/2015 80 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số