• Đề cương môn Quy hoạch đô thị

  Đề cương môn Quy hoạch đô thị

  đề cương cuối kì môn Quy hoạch đô thị hệ thống lại các kiến thức môn Quy hoạch đô thị dưới dạng các câu hỏi và trả lời. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   25 p cuc 13/07/2017 326 1

 • Đề cương ôn tập Môn Cấp thoát nước

  Đề cương ôn tập Môn Cấp thoát nước

  Câu hỏi ôn tập: Môn Cấp thoát nước gồm có 17 câu hỏi tự luận và hướng dẫn trả lời câu hỏi. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn đang học học phần này cũng như chuẩn bị ôn thi kết thúc học phần. Để hiểu rõ hơn về câu hỏi ôn tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   18 p cuc 13/07/2017 587 2

 • Kỹ thuật cấp thoát nước công trình

  Kỹ thuật cấp thoát nước công trình

  Với kết cấu nội dung gồm 8 chương tài liệu "Kỹ thuật cấp thoát nước công trình" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cấp thoát nước, hệ thống cấp nước bên trong công trình, mạng lưới đường ống cấp nước trong công trình, hệ thống cấp nước đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ...

   186 p cuc 13/07/2017 257 3

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 9: Mạng lưới thoát nước đô thị

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 9: Mạng lưới thoát nước đô thị

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 9 "Mạng lưới thoát nước đô thị" gồm có những nội dung chính sau: Phân loại nước thải, các hệ thống thoát nước đô thị, tài liệu cơ sở để thiết kế và nội dung thiết kế, các sơ đồ mạng lưới thoát nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cuc 27/04/2017 249 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 8: Hệ thống thoát nước trong nhà

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 8: Hệ thống thoát nước trong nhà

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 8: Hệ thống thoát nước trong nhà. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, phân loại; các bộ phận hệ thống thoát nước trong nhà; các thiết bị thu nước thải; các loại xi phông;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cuc 27/04/2017 299 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 7: Hệ thống cấp nước trong nhà

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 7: Hệ thống cấp nước trong nhà

  Nội dung chương 7 gồm có: Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu, xác định áp lực ống nước ngoài phố, cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà, thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cuc 27/04/2017 221 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới đường ống cấp nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới đường ống cấp nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 6 "Mạng lưới đường ống cấp nước" gồm có những nội dung cơ bản sau: Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước, tính toán mạng lưới cấp nước, tính toán thủy lực mạng lưới cụt, tính toán thủy lực mạng lưới vòng, cấu tạo mạng lưới cấp nước.

   17 p cuc 27/04/2017 205 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 5: Máy bơm, trạm bơm, bể chứa, đài nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 5: Máy bơm, trạm bơm, bể chứa, đài nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 5: Máy bơm, trạm bơm, bể chứa, đài nước. Chương này sẽ giới thiệu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy bơm, trạm bơm, bể chứa, đài nước. Mời tham khảo.

   10 p cuc 27/04/2017 149 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Tính chất nước thiên nhiên và các yêu cầu và chất lượng nước, các phương pháp và các sơ đồ công nghệ làm sạch nước, keo tụ và các công trình keo tụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cuc 27/04/2017 135 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 3: Nguồn nước và công trình thu nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 3: Nguồn nước và công trình thu nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 3: Nguồn nước và công trình thu nước. Nội dung chính của chương này gồm có: Nguồn nước cung cấp, công trình thu nước ngầm, công trình thu nước mặt.

   6 p cuc 27/04/2017 131 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 2: Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 2: Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước

  Nội dung cơ bản của chương 2 gồm có: Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước, chế độ dùng nước - hệ số không điều hòa, công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán, áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước, liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong hệ thống cấp nước,... Mời tham khảo.

   14 p cuc 27/04/2017 198 1

 • Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước

  Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước. Nội dung chính trong chương 1 gồm: Định nghĩa hệ thống cấp nước, các sơ đồ hệ thống cấp nước và chức năng từng công trình, lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước.

   6 p cuc 27/04/2017 134 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số