• Hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số - từ đào tạo đến thực tiễn - Kỷ yếu hội thảo khoa học

  Hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số - từ đào tạo đến thực tiễn - Kỷ yếu hội thảo khoa học

  Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số - từ đào tạo đến thực tiễn" nhằm trao đổi, chia sẻ, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về những xu hướng, vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiện nay.

   282 p TaiLieuvn 25/05/2023 2 1

 • Embedded System Design - Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things (Fourth Edition)

  Embedded System Design - Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things (Fourth Edition)

  The book presents the fundamentals of embedded systems design, which are needed for the design of CPS and IoT systems. With this approach, we would like to make sure that the material taught would not be outdated too soon. The concepts covered in this book should be relevant for a number of years to come.

   445 p TaiLieuvn 25/05/2023 3 1

 • Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Tin học đại cương: Phần 2

  Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Tin học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập tin học đại cương" tiếp tục trình bày các bài tập lập trình, với một số bài có lời giải mẫu và một số bài để người đọc tự giải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p TaiLieuvn 24/05/2023 1 1

 • Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Tin học đại cương: Phần 1

  Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Tin học đại cương: Phần 1

  Tài liệu "Bài tập tin học đại cương" phần 1 trình bày 348 câu trắc nghiệm bố cục theo các phần tin học căn bản, giải quyết bài toán và lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p TaiLieuvn 24/05/2023 1 1

 • Đề cương học phần Tin học đại cương

  Đề cương học phần Tin học đại cương

  Học phần "Tin học đại cương" cung cấp những kiến thức tổng quát, cơ bản về tin học, công nghệ thông tin, máy tính, internet và phần mềm office nhằm hình thành và phát triển năng lực sử dụng máy tính để xử lý thông tin.

   23 p TaiLieuvn 22/05/2023 2 2

 • Mô hình kết hợp giữa ChatGPT và một số công nghệ AI khác tự động tạo Short-Video tại Việt Nam

  Mô hình kết hợp giữa ChatGPT và một số công nghệ AI khác tự động tạo Short-Video tại Việt Nam

  Bài viết Mô hình kết hợp giữa ChatGPT và một số công nghệ AI khác tự động tạo Short-Video tại Việt Nam nghiên cứu đề xuất mô hình ứng dụng ChatGPT và một số công cụ AI khác để tạo dựng Video ngắn với thời gian nhanh chóng và đạt chất lượng cao thông qua việc tự động xây dựng kịch bản, chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, chuyển đổi văn...

   10 p TaiLieuvn 18/05/2023 15 7

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng với công việc của nhân viên tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng với công việc của nhân viên tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương

  Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng với công việc của nhân viên tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng với công việc của nhân viên tại VNPT tỉnh Bình Dương; từ đó, đưa ra được các giải pháp nhằm góp phần kiểm soát căng thẳng công việc cho các nhân viên tại VNPT tỉnh Bình...

   18 p TaiLieuvn 18/05/2023 7 2

 • Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp xác định biên ngang trong phân tích số liệu từ hàng không vùng Phan Rang

  Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp xác định biên ngang trong phân tích số liệu từ hàng không vùng Phan Rang

  Bài viết Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp xác định biên ngang trong phân tích số liệu từ hàng không vùng Phan Rang trình bày việc so sánh hiệu quả của một số phương pháp như gradient ngang toàn phần, biên độ tín hiệu phân tích, góc nghiêng ngang và biên độ gradient ngang toàn phần được tăng cường.

   5 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • Real-time eye ratio tracking for drowsiness detection based on machine vision and facial landmarks

  Real-time eye ratio tracking for drowsiness detection based on machine vision and facial landmarks

  The article proposes a real-time algorithm to detect the drowsiness phenomenon based on a standard camera. Face landmarks are identified, especially around the subject's eyes. On that basis, a scale function from extracting scalar quantities of face landmarks is calculated representing realtime eye-opening and closing times.

   5 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 2

 • Một số giải pháp an ninh trên mạng tùy biến di động

  Một số giải pháp an ninh trên mạng tùy biến di động

  Bài viết "Một số giải pháp an ninh trên mạng tùy biến di động" trình bày giải pháp an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu OTP và cài đặt giao thức an ninh H(AOMDV) cải tiến từ AOMDV nhằm giảm tác hại của tấn công ngập lụt. Sử dụng NS2, bài báo đánh giá hiệu q uả an ninh của giao thức H(AOMDV) và so sánh với giao thức H(AODV) trong môi trường mạng...

   9 p TaiLieuvn 18/05/2023 2 1

 • Đổi mới mục tiêu & phương pháp dạy học môn Hình học họa hình trong bối cảnh cách mạng 4.0

  Đổi mới mục tiêu & phương pháp dạy học môn Hình học họa hình trong bối cảnh cách mạng 4.0

  Bài viết Đổi mới mục tiêu & phương pháp dạy học môn Hình học họa hình trong bối cảnh cách mạng 4.0 trình bày vai trò của môn hình học hoạ hình đối với các nhóm ngành thiết kế Kiến trúc và mỹ thuật công nghiệp; Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với vai trò của môn hình học hoạ hình trong đào tạo các nhóm ngành kỹ thuật; Thực trạng...

   4 p TaiLieuvn 16/05/2023 4 1

 • Ứng dụng Machine learning trong nhận diện hình ảnh quả dâu tây

  Ứng dụng Machine learning trong nhận diện hình ảnh quả dâu tây

  Trong bài viết này, thuật toán Machine learning được ứng dụng để nhận diện hình ảnh quả dâu tây, những kết quả sau đó thông qua ngôn ngữ Python được xử lý thành dữ liệu. Quá trình bắt đầu từ việc trích xuất khung hình dữ liệu gốc, qua các thuật toán hiệu chỉnh để có được hình ảnh có kích thước và tỉ lệ phù hợp.

   6 p TaiLieuvn 16/05/2023 10 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số