• Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trình bày việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái tại đảo Thạnh An; Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Thạnh An.

   10 p TaiLieuvn 02/06/2023 4 1

 • Nghiên cứu cờ tướng - Mai hoa phổ tân giải: Phần 2

  Nghiên cứu cờ tướng - Mai hoa phổ tân giải: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mai hoa phổ tân giải" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bình phong mã phá đương đầu pháo; Phế tượng phá đương đầu pháo; Phá đương đầu pháo, xa tuần hà; Phá đương đầu pháo, xa tuần hà, tiến mã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Nghiên cứu cờ tướng - Mai hoa phổ tân giải: Phần 1

  Nghiên cứu cờ tướng - Mai hoa phổ tân giải: Phần 1

  Tài liệu "Mai hoa phổ tân giải" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thuận thủ pháo; Trực xa phá hoành xa; Hoành xa phá trực xa; Nghịch pháo; Trực xa phá trực xa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Nghiên cứu cờ tướng - Liệt pháo tân biên (Tập 2)

  Nghiên cứu cờ tướng - Liệt pháo tân biên (Tập 2)

  Liệt pháo là loại hình bố cục có tính đối công rất mạnh, được nhiều các kỳ thủ có lối chơi quả đoán, mạnh mẽ, sở trường công sát ưa thích và vận dụng. Các vị đặc cấp đại sư trú danh như Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Lý Lai Quần đều có nghiên cứu rất s6u đối với loại hình bố cục này, đồng thời áp dụng nó trong thực chiến và đem...

   285 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Chiến thuật cờ tướng tàn cục

  Chiến thuật cờ tướng tàn cục

  Tài liệu "Chiến thuật cờ tướng khái niệm về chiến thuật tàn cục" trình bày các nội dung chính sau: Yếu lĩnh chiến thuật tàn cục theo lệ thắng và hòa; Điểm quan trọng trong chiến thuật tàn cục theo lệ thắng; Điểm quan trọng trong chiến thuật tàn cục theo lệ hòa; Yếu lĩnh chiến thuật tàn cục khéo thắng và khéo hòa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p TaiLieuvn 26/05/2023 2 1

 • Nghiên cứu cờ tướng trung cuộc

  Nghiên cứu cờ tướng trung cuộc

  Tài liệu "Cẩm nang cờ tướng trung cuộc" trình bày các kỹ thuật chiếu bí ở giai đoạn trung cuộc, giúp bạn đọc rèn luyện sự sắc bén trong các nước đi, đồng thời loại bỏ được một số thói quen không hợp lý trong lúc chơi cờ, giúp khắc phục một số nhược điểm tâm lý và kỹ thuật tính nước, tránh được các trường hợp tạo sơ hở để...

   170 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Tượng kỳ thực dụng chiến thuật kỹ xảo: Phần 2

  Tượng kỳ thực dụng chiến thuật kỹ xảo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ xảo tượng kỳ thực dụng: Chiến thuật đánh hai tầng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến thuật thu hút; Chiến thuật ngăn chặn; Chiến thuật vây hãm quân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Tượng kỳ thực dụng chiến thuật kỹ xảo: Phần 1

  Tượng kỳ thực dụng chiến thuật kỹ xảo: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ xảo tượng kỳ thực dụng: Chiến thuật đánh hai tầng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đòn đánh hai tầng; Chiến thuật xe dịch; Chiến thuật đành vòng vèo; Chiến thuật mượn sức; Chiến thuật ngừng ngắt; Chiến thuật nước đợi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Cờ tường trung cục thực dụng: Phần 2

  Cờ tường trung cục thực dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ xảo thí quân ở trung cục; Kỹ xảo bỏ trước lấy lại sau; Kỹ xảo hiến quân ở trung cục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Cờ tường trung cục thực dụng: Phần 1

  Cờ tường trung cục thực dụng: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ xảo điều động quân ở trung cục; Kỹ xảo đổi quân ở trung cục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ (Tuyển chọn): Phần 2

  Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ (Tuyển chọn): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ: Những thế cờ giang hồ chọn lọc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cục cờ có cách "sát" đặc biệt; Làm thế nào để đọc hiểu được sách cờ tướng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

 • Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ (Tuyển chọn): Phần 1

  Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ (Tuyển chọn): Phần 1

  Tài liệu "Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ: Những thế cờ giang hồ chọn lọc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tri thức về cờ thế; Các loại hình của cờ thế; Quá trình phát triển của cờ thế; Cục cờ có hình chữ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   251 p TaiLieuvn 26/05/2023 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số