• Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, khái niệm mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; các thành phần cơ bản của một mạng máy tính, mạng Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p cuc 23/02/2019 17 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 5: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số hệ điều hành, hệ lệnh của hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p cuc 23/02/2019 21 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của một chương trình C, biên dịch chương trình viết bằng C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cuc 23/02/2019 21 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 6: Các hệ thống ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thông tin bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cuc 23/02/2019 24 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 5: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xâu ký tự, khai báo và sử dụng xâu, một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p cuc 23/02/2019 18 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 3: Các cấu trúc lập trình trong ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cuc 23/02/2019 17 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 7: Cấu trúc (struct)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, xử lí dữ liệu cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cuc 23/02/2019 18 0

 • Một phương pháp mới nâng cao độ tương phản ảnh màu theo hướng tiếp cận trực tiếp

  Một phương pháp mới nâng cao độ tương phản ảnh màu theo hướng tiếp cận trực tiếp

  Trong bài báo này, đề xuất một phương pháp mới cho tăng cường độ tương phản của hình ảnh màu dựa trên phương pháp trực tiếp. Kết quả thí nghiệm chứng minh sự kết hợp của phương pháp đề xuất của chúng tôi với Các thuật toán phân cụm Fuzzy C_Mean (FCM) thực hiện cũng trên hình ảnh màu sắc khác nhau.

   16 p cuc 23/02/2019 17 0

 • Về một giải pháp khắc phục kết nối wifi chậm hoặc chập chờn

  Về một giải pháp khắc phục kết nối wifi chậm hoặc chập chờn

  Mạng không dây WiFi (Wireless Fidelity) được sử dụng hơn 15 năm qua. Nó xuất hiện ở nhà, tại nơi làm việc, trong các thư viện, trường học, sân bay, và thậm chí ở nhà hàng, khách sạn,…. Tuy nhiên, việc có quá nhiều thiết bị thu, phát WiFi ở những khu vực nhiều người dùng dẫn đến tình trạng một số thiết bị WiFi gây nhiễu lẫn nhau, từ đó làm cho...

   5 p cuc 23/02/2019 15 0

 • Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây

  Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây

  Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.

   6 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Phát hiện lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo trong tấn công mạng TCP SYN Flood

  Phát hiện lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo trong tấn công mạng TCP SYN Flood

  Trong nghiên cứu này, đề xuất một thuật toán phát hiện và lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo mà sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống và đạt tỷ lệ phát hiện rất cao.

   9 p cuc 23/02/2019 15 0

 • Một số phương pháp tạo ảnh Fractal

  Một số phương pháp tạo ảnh Fractal

  Trong bài báo này tác giả sẽ trình bày một số nội dung chính như sau: Cơ sở toán học cho việc tạo ảnh Fractal và giới thiệu 4 thuật toán tạo ảnh Fractal: Thuật toán thời gian thoát, thuật toán tất định, thuật toán lặp ngẫu nhiên và thuật toán L-System; cuối cùng là một số kết quả được cài đặt và hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

   8 p cuc 23/02/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số