• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cuc 28/04/2020 65 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, các hệ đếm thông dụng, bảng mã ASCII, phần cứng và phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p cuc 28/04/2020 88 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều" cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   22 p cuc 28/04/2020 62 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp" giới thiệu một số bài tập để người học ôn tập lại toàn bộ các kiến thức từ bài 1 đến bài 5. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p cuc 28/04/2020 23 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 10: String" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng, các hàm liên quan. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập vầ củng cố kiến thức.

   16 p cuc 28/04/2020 67 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft office word 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p cuc 28/04/2020 65 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS excel 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p cuc 28/04/2020 70 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 2: Một số khái niệm cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình C++, các thành phần cơ bản của C++. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   39 p cuc 28/04/2020 70 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 8: Vector" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu vector, khai báo vector, các phương thức khai báo vector. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   17 p cuc 28/04/2020 62 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xất dữ liệu, các hàm toán học. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   14 p cuc 28/04/2020 68 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cuc 28/04/2020 67 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Chương trình con" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hàm (chương trình con), truyền tham số cho hàm, phạm vi của biến (scope). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học các kiến thức.

   55 p cuc 28/04/2020 68 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số