• Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 2

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 2

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra, giới thiệu các nội dung: những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô, các hư hỏng thường gặp trên đường và nguyên nhân gây ra.

   25 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 1

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 1

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 1 giới trình bày các vấn đề chung về sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô, hiện trạng giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, phân loại công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường ô tô.

   13 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 3

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 3

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra, đánh giá tình trạng mặt đường, giới thiệu các nội dung: khái niệm chung, đánh giá chất lượng chạy xe của mặt đường, hệ thống quản lý mặt đường.

   38 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 5

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 5

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường, giới thiệu các nội dung: trồng cây, biển báo hiệu trên đường ô tô,... Đây là tài liệu tham khảo, học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành quy hoạch đô thị.

   46 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 6

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 6

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 6: công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô, giới thiệu các kiến thức: bảo dưỡng nền đường, rãnh thoát nước, cống thoát nước, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường,...

   24 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 7

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 7

  Bài giảng Sửa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, giới thiệu các nội dung: tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và thế giới, các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường, ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe,...

   36 p cuc 23/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 1: Cấu trúc một chương trình C++" giới thiệu tới người học các ví dụ minh họa một chương trình C++, cấu trúc chương trình C++. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập nghiên cứu.

   10 p cuc 21/02/2017 2 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 2: Giới thiệu biến và nhập xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về biến, Giới thiệu về nhập và xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Cấu trúc điều kiện (rẽ nhánh)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về cấu trúc rẽ nhánh, các phép toán logic và quan hệ, cấu trúc điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 3: Chương trình con (hàm)" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, giới thiệu về chương trình con, cách viết và gọi chương trình con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cuc 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Cấu trúc vòng lặp (Do, while)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về cấu trúc vòng lặp, vòng lặp xác định, vòng lặp không xác định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cuc 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Giới thiệu mảng một và hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về mảng một chiều, nhập dữ liệu và in dữ liệu cho mảng một chiều, giới thiệu về mảng hai chiều, cách nhập và in dữ liệu mảng hai chiều.

   18 p cuc 21/02/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số