• Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 17/2018

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 17/2018

  Các nội dung của tạp chí gồm: chung kết chương trình Thử thách sáng tạo cùng Công nghệ Tài chính Việt Nam; cơ hội kết nối thị trường Fintech Thái Lan cho Startup Việt; 5 lĩnh vực Blockchain mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng; Shark Tank nơi kết nối khát vọng Startup với các nhà đầu tư; Shopee thương mại điện tử trong cuộc cạnh tranh khốc liệt; vốn mạo...

   24 p cuc 26/10/2019 24 2

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 20/2018

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 20/2018

  Các nội dung của tạp chí gồm: khởi nghiệp du lịch cơ hội cho các dự án đổi mới sáng tạo; Falling Walls Venture kêu gọi đề cử; năm startup lĩnh vực giao thông tại Việt Nam; Youth Co:Lab khuyến khích nhà khởi nghiệp xã hội trẻ; NOVAON khát vọng quảng cáo trực tuyến trên đất Việt; Trung Quốc tham vọng trở thành siêu cường quân sự nhờ tiến bộ của...

   24 p cuc 26/10/2019 37 0

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 19/2018

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 19/2018

  Tạp chí với các bài viết: Techfest vùng Bắc Trung Bộ năm 2018; Rice Bowl Startup Awards 2018 - Giải thưởng tôn vinh startup đột phá Đông Nam Á; ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; Startup Việt xây dựng chính phủ điện tử cho Lào bằng Blockchain; Horus Entertaiment kỷ nguyên mới của Game Việt Nam; 10 đột phá công nghệ năm 2018 (Phần...

   23 p cuc 26/10/2019 33 0

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 19/2017

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 19/2017

  Tạp chí trinh bày các nội dung: Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam; hơn 170 tỷ đồng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; My Work hệ sinh thái khởi nghiệp New York; thời gian tác động như thế nào đến hoạt...

   23 p cuc 26/10/2019 36 0

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 20/2017

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 20/2017

  Tạp chí với các nội dung: chính thức khởi động “Hệ tri thức Việt số hóa”; những vụ gọi vốn “đình đám” nhất cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam năm 2017; Bến Tre với mục tiêu “Địa phương khởi nghiệp”; VNI công nghệ 3D thực tế ảo cho cuộc sống; hệ sinh thái khởi nghiệp Thượng Hải; khởi nghiệp trong tổ chức dịch vụ công.

   26 p cuc 26/10/2019 27 0

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 21/2017

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 21/2017

  Các nội dung của tạp chí bao gồm: hệ tri thức Việt số hóa hướng tới một xã hội tri thức; Việt Nam dấu ấn kỷ lục về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017; chung kết chương trình khởi nghiệp quốc gia 2017 doanh nhân tương lai tranh tài; Teamcrop công cụ quản lý doanh nghiệp kinh doanh chuỗi; hệ sinh thái khởi nghiệp Thượng Hải (p2); quản lý khởi nghiệp...

   28 p cuc 26/10/2019 38 0

 • Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 22/2017

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 22/2017

  Tạp chí trình bày các nội dung Thủ tướng nêu 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 lưu ý với Bộ Khoa học và Công nghệ; Festival khởi nghiệp 2018 kết nối, bảo trợ, đầu tư; xu hướng đầu tư Start-up công nghệ của "Quốc gia khởi nghiệp" năm 2018; Teky nơi ươm mầm giấc mơ công nghệ trẻ em; Thái Lan có trở thành thủ phủ khởi nghiệp tiếp theo ở Châu Á; Start-up...

   23 p cuc 26/10/2019 36 0

 • Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 4/2018

  Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 4/2018

  Các bài viết trên tạp chí như nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên Báo BHXH; nghiên cứu ban hành quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành BHXH; ứng dụng quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin chuyên môn nghiệp vụ trực tuyến trên môi trường mạng internet; triển khai ứng dụng...

   32 p cuc 26/10/2019 32 0

 • Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 1/2018

  Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 1/2018

  Tạp chí với các bài viết: tính toán thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức của BHXH TP. Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; thực trạng lạm dụng quỹ BHYT tại tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm 2012-2016 và đề xuất giải pháp khắc phục; đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ...

   32 p cuc 26/10/2019 29 0

 • Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 2/2018

  Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 2/2018

  Các bài viết trong tạp chí: thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nâng cao hiệu quả kiểm tra công tác quản lý đối tượng hưởng Bảo hiểm Xã hội; nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo sau Đại học cho công chức, viên chức trong hệ thống BHXH Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong...

   32 p cuc 26/10/2019 33 0

 • Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 3/2018

  Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 3/2018

  Tạp chí với các bài viết nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức của các tổ chức giúp việc và BHXH cấp tỉnh, cấp huyện của BHXH Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT , BHTN; giải pháp tăng số lượng người tham gia BHYT hộ gia đình ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020;...

   32 p cuc 26/10/2019 40 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3 - Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp; phân loại và kết cấu vốn lưu động; phương pháp xác định định mức vốn lưu động; kế hoạch nguồn vốn lưu động định mức; bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử...

   21 p cuc 26/10/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số