• Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: mục đích, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu và mối liên quan của môn học với các bộ môn khoa học địa chất khác; lớp và cấu trúc của các tầng phân lớp; chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; thế nằm ngang của các lớp; thế nằm nghiêng của các lớp;...

   143 p cuc 23/09/2022 10 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: thế nằm của đá xâm nhập; thế nằm của đá biến chất; vẽ bản đồ địa chất; lịch sử phát triển công tác vẽ bản đồ địa chất ở Việt Nam; khái niệm cơ bản về bản đồ địa chất; biểu diễn họa đồ các lớp nằm ngang; biểu diễn họa đồ...

   156 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp thoát nước; tư liệu cơ bản và quy định thống nhất về thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước tiểu khu nhà ở đô thị; thiết kế cấp thoát nước công trình nhà ở cao tầng đô...

   180 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp nước cứu hỏa; thiết kế cấp thoát nước công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống; tổng hợp vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p cuc 23/09/2022 25 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" giới thiệu về các loại nguồn nước thiên nhiên được sử dụng trong cấp nước và các loại công trình thu nước tương ứng, với mỗi loại công trình thu nước đều có trình bày một cách chi tiết sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc, điều kiện ứng dụng, cách tính toán thiết kế...

   108 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" tiếp tục giới thiệu từng loại trạm bơm sử dụng trong hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước, với mỗi loại trạm bơm đều có trình bày cấu tạo, cách tính toán thiết kế và quản lý vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  "Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bêtông dùng chất kết dính vô cơ; Vữa xây dựng; Gỗ và vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ; Bêtông atfan; Thép xây dựng; Vật liệu thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction to Structural Design; Chapter 2 Loads and material ; Chapter 3 Analysis and design approximations; Chapter 4 Limit State Theory for R.C. Members; Chapter 5 Structural behavior of R.C. elements and detailing of reinforcement; Chapter 6 Design of Members; Chapter 7 Project I: Design of Single Storey Public bulding.

   228 p cuc 23/09/2022 25 0

 • Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 Project II: Design of Multi Storey Commercial bulding; Chapter 9 Project III: Design of Multi Storeyed Residential Building; Chapter 10 Design of Portal Frame; Chapter 11 Design of Porch; Chapter 12 Combined footing; Chapter 13 Earthquake analysis and design.

   360 p cuc 23/09/2022 10 0

 • Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 types of estimates, chapter 3 estimating the cost of materials, chapter 4 estimating the cost of labor, chapter 5 estimating the cost of construction equipment, chapter 6 the bidding process, chapter 7 site work, chapter 8 concrete, chapter 9 masonry, chapter 10 metals.

   371 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 11 wood; chapter 12 thermal and moisture protection; chapter 13 doors and windows; chapter 14 finishes; chapter 15 mechanical work; chapter 16 electrical work; chapter 17 jobsite overhead; chapter 18 surety bonds, insurance, and taxes; chapter 19 general overhead, contingencies, and profit.

   380 p cuc 23/09/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số