• Ebook Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

  Ebook Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

  Ebook Bê tông cường độ cao và chất lượng cao cung cấp cho người học các kiến thức: các khái quát về bê tông cường độ cao và chất lượng cao, cấu trúc bê tông cường độ cao và chất lượng cao, các tính chất của bê tông cường độ cao và chất lượng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p cuc 13/07/2017 4 2

 • Một phương pháp thiết kế neo dính kết theo nguyên lý gia cố khối đá

  Một phương pháp thiết kế neo dính kết theo nguyên lý gia cố khối đá

  Bài viết Một phương pháp thiết kế neo dính kết theo nguyên lý gia cố khối đá trình bày cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế neo dính kết theo nguyên lí gia cố khối đá. Các tham số của hệ thống neo được xác định với giả thiết là kết cấu neo góp phần tăng khả năng nhận tải và giảm khả năng biến dạng của khối đá.

   5 p cuc 13/07/2017 6 1

 • Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình

  Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình

  Bài viết Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình trình bày các kết quả nghiên cứu về hệ tọa độ địa diện chân trời và khả năng ứng dụng nó trong một số dạng công tác TĐCT ở nước ta khi đo bằng công nghệ GPS.

   5 p cuc 13/07/2017 5 0

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết định vị lưới trắc địa tự do

  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết định vị lưới trắc địa tự do

  Bài viết Nghiên cứu cơ sở lý thuyết định vị lưới trắc địa tự do có nội dung xác lập cơ sở lý thuyết cho việc định vị các mạng lưới trắc địa tự do. Thuật toán định vị lưới được xây dựng trên cơ sở bài toán xác định tham số chuyển đổi tọa độ Helmert, giải pháp này cho phép thực hiện việc định vị lưới một cách linh hoạt.

   6 p cuc 13/07/2017 3 0

 • Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác

  Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác

  Bài viết Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác trình bày giải pháp tính thể tích khối địa hình thông qua mô hình số dạng lưới tam giác (TIN) của bề mặt địa hình thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ.

   5 p cuc 13/07/2017 4 0

 • Thiết lập mô hình để xác định công thức tính lượng nổ đa năng trong môi trường đất đá

  Thiết lập mô hình để xác định công thức tính lượng nổ đa năng trong môi trường đất đá

  Bài viết Thiết lập mô hình để xác định công thức tính lượng nổ đa năng trong môi trường đất đá tiến hành xây dựng mô hình và giải bài toán xác định công thức tính lượng nổ đa năng trong môi trường đất đá. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

   7 p cuc 13/07/2017 0 0

 • Nghiên cứu thuật toán xác định điểm ổn định, không ổn định trong lưới địa động

  Nghiên cứu thuật toán xác định điểm ổn định, không ổn định trong lưới địa động

  Bài viết Nghiên cứu thuật toán xác định điểm ổn định, không ổn định trong lưới địa động giới thiệu phương pháp phân tích độ ổn định của các điểm trong mạng lưới quan trắc địa động dựa trên việc lựa chọn ma trận định vị (C) một cách hợp lý trong bài toán bình sai lưới trắc địa tự do.

   5 p cuc 13/07/2017 4 0

 • Thiết kế kết cấu chống trên cơ sở phân tích dịch chuyển

  Thiết kế kết cấu chống trên cơ sở phân tích dịch chuyển

  Bài viết Thiết kế kết cấu chống trên cơ sở phân tích dịch chuyển đưa ra một số kết quả nghiên cứu thiết kế kết cấu chống, trên cơ sở phân tích dịch chuyển của biên đường lò, phối hợp sử dụng chương trình Phase2 và đo dịch chuyển trong thực tế.

   8 p cuc 13/07/2017 4 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3

  Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3

  Kết quả Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3 cho thấy việc pha trộn Sm3+ còn ảnh hưởng đáng kể lên tính chất từ của mẫu Bi1-xSmxFeO3 khi đo ở nhiệt độ phòng mà nguồn gốc là do từ tính sắt từ yếu của vật liệu nghiên cứu.

   6 p cuc 13/07/2017 5 0

 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong tính toán thiết kế xưởng tuyển than

  Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong tính toán thiết kế xưởng tuyển than

  Bài viết Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong tính toán thiết kế xưởng tuyển than trình bày kết quả nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tin học để nâng cao hiệu quả trong tính toán thiết kế xưởng tuyển than. Mời các bạn tham khảo.

   5 p cuc 13/07/2017 0 0

 • Một phương pháp đơn giản hóa cho việc tính toán mố cầu chắn nền đắp cao trên móng cọc qua đất yếu

  Một phương pháp đơn giản hóa cho việc tính toán mố cầu chắn nền đắp cao trên móng cọc qua đất yếu

  Mục tiêu chính của bài báo này là giới thiệu phương pháp SAPA để phục vụ cho việc phân tích và dự tính chuyển vị, momen uốn của mố cấu chắn nền đắp cao được xây dựng trên móng cọc qua nền đất yếu. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, kết quả từ phương pháp trình bày SAPA đã đạt được một sự phối hợp tốt và hợp lý với dữ liệu thí...

   8 p cuc 13/07/2017 2 0

 • Về các tiêu chuẩn khảo sát đánh giá và phân loại tình trạng kỹ thuật nhà và công trình xây dựng

  Về các tiêu chuẩn khảo sát đánh giá và phân loại tình trạng kỹ thuật nhà và công trình xây dựng

  Một số tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật đã và đang được biên soạn là công cụ hiệu quả của công tác quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng trong vận hành và sử dụng. Bài báo này trình bày một số khái niệm, tính đồng bộ và nội dung chủ yếu trong công tác khảo sát, đánh giá, phân loại tình trạng kỹ thuật của...

   5 p cuc 13/07/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số