• Ebook Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô: P1

  Ebook Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô: P1

  Cuốn sách "Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô" là tài liệu chuyên khảo về kiến trúc cảnh quan đường ô tô và là giáo trình dùng để phục vụ giảng dạy, học tập về lĩnh vực môi trường, kiến trúc, xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học, cao đẳng. Phần 1 gồm 4 chương: Bảo vệ, tôn trọng cảnh...

   128 p cuc 28/04/2018 14 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1): Phần 1

  Mỗi cuốn sách "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" có cấu trúc gồm 3 phần chính gồm: các đề bài tập và bài toán, lời giải các bài tập và bài toán, phần phụ lục để tra cứu. Đây là một tài liệu. Phần 1 cuốn sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1)" giới thiệu các bài toán và bài giải về đo lường, chuyển động thẳng,...

   110 p cuc 28/04/2018 5 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài giải của các bài tập đã trình bày tại phần 1. Đây là một tài liệu học tập và nghiên cứu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học các môn Vật lý đại cương tại các trường đại học và cao đẳng khối ngành kỹ...

   121 p cuc 28/04/2018 4 0

 • Giao thông bền vững (Module 5g): Giao thông đô thị và sức khỏe

  Giao thông bền vững (Module 5g): Giao thông đô thị và sức khỏe

  Mục đích của mô đun này để mô tả những rủi ro và lợi ích về sức khỏe phát sinh từ giao thông vận tải và để thiết lập hệ thống bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho người dân trong ngắn hạn, ví dụ như giảm thiểu rủi ro ngay lập tức từ ô nhiễm không khí và thương tích, cũng như dài hạn bằng cách hỗ trợ phát triển các thành phố lành...

   60 p cuc 28/04/2018 7 0

 • Giao thông bền vững (Module 4e): Hệ thống giao thông thông minh

  Giao thông bền vững (Module 4e): Hệ thống giao thông thông minh

  Mục đích của mô-dun này là giúp người đưa ra quyết định và những cố vấn của họ hiểu cái gì nên cân nhắc để có thể tạo phương án sử dụng ITS tốt nhất; cơ hội và những thử thách gì đối với ITS có thể đưa ra; và làm thế nào để giải quyết và tận dụng tốt nhất những thử thách và cơ hội đó.

   60 p cuc 28/04/2018 10 0

 • Giao thông bền vững (Module 5a): Quản lý chất lượng không khí

  Giao thông bền vững (Module 5a): Quản lý chất lượng không khí

  Module này nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia cố vấn ở các nước đang phát triển xác định các biện pháp tốt nhất để giảm ô nhiễm không khí khi thông tin bị hạn chế. Tài liệu được biên soạn dựa trên kiến thức thu thập từ các quốc gia trên thế giới nhằm cung cấp lời khuyên thiết thực cho các nước đang phát triển...

   75 p cuc 28/04/2018 5 0

 • Giao thông bền vững (Module 5b): An toàn đường bộ đô thị

  Giao thông bền vững (Module 5b): An toàn đường bộ đô thị

  Giao thông bền vững (Module 5b) trình bày các nội dung: Tổ chức an toàn đường bộ địa phương, đánh giá vấn đề, tạo một môi trường đường bộ an toàn hơn, nâng cao nhận thức của người dân và giáo dục an toàn đường bộ, cải thiện hành vi của người tham gia giao thông, tuyên truyền sử dụng các phương tiện an toàn hơn, trợ giúp các nạn nhân của...

   34 p cuc 28/04/2018 8 0

 • Giao thông bền vững (Module 2c): Quản lý giao thông tĩnh: Sự đóng góp tới các thành phố có thể sinh sống được

  Giao thông bền vững (Module 2c): Quản lý giao thông tĩnh: Sự đóng góp tới các thành phố có thể sinh sống được

  Mô đun này cung cấp nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề giao thông tĩnh. Nó chủ yếu hướng đến những người có liên quan ở địa phương, vùng hay trung ương và bất kì ai quan tâm đến chủ đề này. Tức là không chỉ bao gồm các kĩ sư cầu đường, mà cả những người làm chính sách, người làm quy hoạch đất đai, quy hoạch giao thông, quy hoạch...

   58 p cuc 28/04/2018 6 0

 • Giao thông bền vững (Module 5h): Giao thông đô thị và Hiệu quả năng lượng

  Giao thông bền vững (Module 5h): Giao thông đô thị và Hiệu quả năng lượng

  Mô đun này đưa ra cái nhìn tổng quan toàn diện về các biện pháp, các hoạt động mà thông qua đó, các nhà chức trách địa phương và quốc gia có thể thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống giao thông đô thị.

   88 p cuc 28/04/2018 7 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 2 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 2 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 2: Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước" trình bày các nội dung: Các loại nguồn nước, các loại công trình thu nước. Mời các bạn cùng tham khảo cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các hệ thống cấp nước, sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 3 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 3 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 3: Xử lý nước cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đối với chất lượng nước cấp, các DC xử lý nước cấp, các quá trình xử lý nước mặt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cuc 27/04/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số