• Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Cung cấp các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Trong phần xác suất, các khái niệm về biến cố, xác suất của biến cố. Biến cố ngẫu nhiên, phân phối xác suất được đề cập và nêu lên các đặc trưng, Trong phần thống kê toán học, sinh viên sẽ học các khái niệm liên quan đến tập mẫu thống kê, lý thuyết ước...

   145 p cuc 14/08/2013 187 6

 • Bài giảng kế toán thuế cho doanh nghiệp

  Bài giảng kế toán thuế cho doanh nghiệp

  Các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp, kế toán sử...

   45 p cuc 14/08/2013 369 7

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng. 5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín...

   30 p cuc 14/08/2013 230 1

 • KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   53 p cuc 14/08/2013 183 2

 • Kế toán tài chính - ĐH. Tây Bắc

  Kế toán tài chính - ĐH. Tây Bắc

  Theo các nhà khoa học Đại học Kinh tế quốc dân, cho rằng: kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản (hay toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.

   40 p cuc 14/08/2013 215 3

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo...

   242 p cuc 14/08/2013 341 1

 • Bài tập Nguyên lý kế toán

  Bài tập Nguyên lý kế toán

  Phần này sinh viên cần nắm các vấn đề sau: bản chất của kế toán, các loại kế toán, đối tượng chung và đối tượng cụ thể của kế toán, phân loại đối tượng kế toán theo cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản. Đồng thời cần biết các yêu cầu và nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán từ đó mà vận dụng và công tác kế toán trong thực tế.

   98 p cuc 14/08/2013 407 11

 • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Kế toán quản trị là một hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp để ra quyết định. Có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự kiện kinh tế và pháp lý diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán. Kế toán tài chính căn cứ hệ thống ghi...

   166 p cuc 14/08/2013 239 3

 • Chuyên đề kế toán: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao

  Chuyên đề kế toán: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Nhiệm vụ kế toán: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

   167 p cuc 14/08/2013 352 3

 • KẾ TOÁN THUẾ

  KẾ TOÁN THUẾ

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   30 p cuc 14/08/2013 183 2

 • KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

  KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   34 p cuc 14/08/2013 195 3

 • KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

   KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   34 p cuc 14/08/2013 175 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số