• Thí nghiệm bàn rung nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm dưới tác dụng của động đất

  Thí nghiệm bàn rung nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm dưới tác dụng của động đất

  Bài báo trình bày thí nghiệm bàn rung nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tới kết cấu công trình ngầm. Thí nghiệm thực hiện trên mô hình kết cấu có tỷ lệ thu nhỏ hình học 1/30, gồm 2 tầng 3 nhịp. Vật liệu làm mô hình là bê tông cường độ thấp (micro-concrete) và sợi kẽm.

   10 p cuc 13/07/2017 0 0

 • Ứng dụng biến đổi Hilbert-Huang để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu dưới của cầu

  Ứng dụng biến đổi Hilbert-Huang để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu dưới của cầu

  Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu ban đầu về chẩn đoán hư hỏng của kết cấu dưới công trình cầu dựa trên biến đổi Hilbert-Huang. Bài báo bao gồm: Nội dung của biến đổi Hilbert; việc phân tích một tín hiệu thành các hàm dạng/mode bản chất theo phân tích dạng kinh nghiệm và phân tích dạng kinh nghiệm quần thể; một số kết quả ban...

   7 p cuc 13/07/2017 1 0

 • Nghiên cứu quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm cho bê tông đúc sẵn

  Nghiên cứu quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm cho bê tông đúc sẵn

  Dưỡng hộ nhiệt ẩm là phương pháp dưỡng hộ bằng cách cung cấp hơi nước ở nhiệt độ cao dưới áp suất thường. Các cấu kiện có kích thước lớn, phổ biến là các cấu kiện bê tông ứng suất trước đều được áp dụng phương pháp dưỡng hộ này. Kết quả nghiên cứu của bài báo cho thấy, tùy thuộc vào hàm lượng tro bay thay thế xi măng và mục...

   7 p cuc 13/07/2017 0 0

 • Tính dễ xây dựng và nâng cao tính dễ xây dựng trong thiết kế và thi công công trình

  Tính dễ xây dựng và nâng cao tính dễ xây dựng trong thiết kế và thi công công trình

  Bài báo này mong muốn bàn về tính dễ xây dựng, chỉ ra các khó khăn đối với nhiệm vụ này và trình bày giải pháp thực hiện quá trình soát xét tính dễ xây dựng, đồng thời giới thiệu một số công cụ sử dụng cho nhiệm vụ này.

   6 p cuc 13/07/2017 0 0

 • Tính chất cơ học của bê tông geopolymer sử dụng tro bay gia cường sợi poly-propylene

  Tính chất cơ học của bê tông geopolymer sử dụng tro bay gia cường sợi poly-propylene

  Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của sợi poly-propylene đến các tính chất của bê tông geopolymer. Sợi poly-propylene với hàm lượng 0.5% - 1.5% theo thể tích và tỷ lệ chiều dài trên đường kính sợi từ 100 đến 500 được sử dụng trong nghiên cứu này. Bê tông geopolymer hoạt hóa từ tro bay đạt cấp độ bền B25.

   8 p cuc 13/07/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 1 Khái niệm chung về kết cấu BTCT của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của kết cấu BTCT. Mời các em cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài học.

   32 p cuc 13/07/2017 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán, tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh, cột chịu nén lệch tâm theo hai phương,...

   57 p cuc 13/07/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 2 Vật liệu dùng trong kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như: Phân loại, các tính chất tức thời của bê tông, lực dính bám giữa bê tông và cốt thép,..Mời các em cùng tham khảo!

   57 p cuc 13/07/2017 3 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản, các giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn,...Mời các em cùng tham khảo!

   99 p cuc 13/07/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quan điểm chung về thiết kế, Sự phát triển của quá trình thiết kế, Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05,...

   27 p cuc 13/07/2017 4 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TTGH sử dụng và mỏi do TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính: Tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH sử dụng, tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH mỏi,...

   43 p cuc 13/07/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

  Mời các em cùng tham khảo Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 5 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt của TS. Đào Sỹ Đán với các nội dung chính như sau: Các yêu cầu chung khi thiết kế chống cắt, mô hình thiết kế mặt cắt,...

   21 p cuc 13/07/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số