• Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 trình bày tổng quan về báo cáo tài chính. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học hiểu được bản chất của báo cáo tài chính (cho ai, vì ai?), thế nào là trung thực và hợp lý, nắm được vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cuc 16/11/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 2 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 2 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 giới thiệu đến người học khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cuc 16/11/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu giúp cho người học có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu; đọc hiểu và giải...

   33 p cuc 16/11/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức về hình thức kế toán. Cùng nắm nội dung bài giảng thông qua việc tìm hiểu tổng quan về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán và thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cuc 16/11/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 trình bày "Kế toán hàng tồn kho". Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể hiểu và giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, nắm được cách thức xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, nhận biết được...

   53 p cuc 16/11/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 do Ngô Hoàng Điệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy. Qua nội dung bài giảng, người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về khái niệm và các nguyên tắc trong phần tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình; những yêu cầu cơ bản...

   48 p cuc 16/11/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Kế toán tài chính 1: Chương 5 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán nợ phải trả. Để...

   37 p cuc 16/11/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Kế toán tiền và nợ phải thu. Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 trình bày những nội dung chính sau: các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến tiền và nợ phải thu, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu; nhận biết chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu, đọc và giải...

   49 p cuc 16/11/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nhận diện và vận dụng tài khoản kế...

   49 p cuc 16/11/2018 2 0

 • Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán

  Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán

  Giáo trình "Đo bóc khối lượng và lập dự toán" có kết cấu nội dung gồm 3 phần, nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về phương pháp đo bốc khối lượng, phương pháp lập dự toán xây dựng, bài tập ứng dụng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.

   46 p cuc 16/11/2018 2 0

 • Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung

  Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung

  Bài viết "Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung" giới thiệu các kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp kĩ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình giao thông, thủy lơi, xây dựng kiến trúc miền Trung trong điều kiện thiên tai bất thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cuc 16/11/2018 2 0

 • Một số vấn đề về kiến trúc và nhà ở của các tộc người thiểu số phía bắc Việt Nam giai đoạn thế kỷ X – XVIII

  Một số vấn đề về kiến trúc và nhà ở của các tộc người thiểu số phía bắc Việt Nam giai đoạn thế kỷ X – XVIII

  Bài viết "Một số vấn đề về kiến trúc và nhà ở của các tộc người thiểu số phía bắc Việt Nam giai đoạn thế kỷ X – XVIII" với mục đích nghiên cứu thực tiễn về văn hóa các tộc người, xu hướng biến đổi của văn hóa tộc người trong khu vực miền núi phía bắc, đưa ra các nhận xét về đặc điểm kiến trúc dân gian cũng như nhà ở, văn hóa...

   10 p cuc 16/11/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số