• Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Tiếp nội dung phần 2 sẽ cung cấp các kiến thức về Hệ số độ dốc số học P/G và A/G (Chuỗi thay đổi đều); Hệ số độ dốc P/G; Hệ số độ dốc A/G; Hệ số độ dốc số học F/G; Hệ số độ dốc hình học (Chuỗi thay đổi không đều); Tìm lãi suất và số năm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi đều nhảy; Chuỗi đều và giá trị đơn bất kỳ; Chuỗi dốc đều nhảy; Chuỗi dốc giảm nhảy;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Chương 4.1 trình bày về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lãi suất danh nghĩa; Lãi suất hiệu dụng; Lãi suất thực tế; Quan hệ giữa các khái niệm lãi suất; Lãi suất hiệu dụng hàng năm; Lãi suất hiệu dụng cho thời đoạn bất kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quan hệ tương đương: Kỳ hạn thanh toán & Thời gian gộp lãi; Quan hệ P ~ F khi PP ≥ CP; Quan hệ A~G~g khi PP ≥ CP; Quan hệ P ~ F khi PP < CP; Lãi suất hiệu dụng của lãi gộp liên tục; Lãi suất thay đổi;...Mời các...

   13 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Chương 5 - "Phân tích giá trị hiện tại". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hình thành các phương án; Giá trị hiện tại của các phương án đồng tuổi thọ; Giá trị hiện tại của các phương án khác tuổi thọ; Phân tích giá trị tương lai; Chi phí vốn hóa;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ưu điểm và ứng dụng của phân tích giá trị hàng năm; Thu hồi vốn và giá trị hàng năm; Đánh giá các phương án theo phân tích AW; AW của đầu tư lâu dài; Phân tích chi phí vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 4: Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: So sánh PP và CP, single cash flows with PP CP, thời gian gộp lãi liên tục, lãi suất thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 5: Phân tích giá trị hiện tại" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thành các phương án, giá trị hiện tại của các phương án đồng tuổi thọ, giá trị hiện tại của các phương án khác tuổi thọ, phân tích giá trị tương lai, chi phí vốn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 6: Phân tích giá trị từng năm" cung cấp cho người học các kiến thức: Ưu điểm của phân tích AW, thu hồi vốn - hoàn vốn và giá trị hàng năm, phân tích AW, đầu tư lâu dài, phân tích chi phí vòng đời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, tiến hành một nghiên cứu kinh tế kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp và quyết định kinh tế, lãi suất và suất hoàn vốn, thuật ngữ và ký hiệu, dòng tiền, đương lượng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 1)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 1)

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 2: Thời gian và lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số F-P và P-F, hệ số P-A và A-P, hệ số F-A & A-F, nội suy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 2: Thời gian và lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số P-G, F-G và A-G, Gradient hình học, tính lãi suất, tính thời đoạn, bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 27/05/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số