• Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 4: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được một số vấn đề về các loại chi phí; phân tích mối quan hệ giữa doanh thu định phí, biến phí trong mô hình hòa vốn, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính; thế...

   32 p cuc 21/11/2017 7 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được thế nào là lãi đơn, lãi kép và cách tính lãi trong từng trường hợp; cách tính giá trị tương lai của một lượng tiền và một chuỗi tiền; cách tính giá trị hiện tại của một...

   34 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 5: Hoạch định nhu cầu vốn kinh doanh cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thế hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh, sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   29 p cuc 21/11/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương này cung cấp các kiến thức lý thuyết liên quan tới tài chính công. Nội dung chương gồm có: Khu vực công và tài chính công, ngân sách nhà nước, các định chế ngoài nhân sách, chính sách tài khóa.

   7 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 của bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày một số nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp như: Một số khái niệm cơ bản, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nội dung của tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 của bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học những nội dung đại cương về tài chính như: sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cuc 21/11/2017 10 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung đại cương về tiền tệ như: Sự ra đời và phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 21/11/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Trong chương này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến trung gian tài chính như: Vai trò của các trung gian tài chính, các loại hình trung gian tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

   8 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 6 của bài giảng trình bày về tín dụng và lãi suất. Chương này gồm có các nội dung như: Khái niệm tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 7 trình bày các nội dung về thị trường tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và phân loại về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cuc 21/11/2017 3 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 3: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 3: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 3: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất trình bày các kiến thức về đo lường lợi suất, các yếu tố tác động tới lợi suất trái phiếu, đường cong lợi suất. Tài liệu giúp này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   58 p cuc 21/11/2017 2 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 1: Khái quát về các công cụ có thu nhập cố định

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 1: Khái quát về các công cụ có thu nhập cố định

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 1: Khái quát về các công cụ có thu nhập cố định trang bị các kiến thức về đặc điểm của trái phiếu, rủi ro của đầu tư trái phiếu, khái quát về các khu vực và phân loại trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cuc 21/11/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số