• Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu, một số lưu đồ cơ bản, lưu đồ thuật toán mẫu, cấu trúc của một chương trình pascal, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   36 p cuc 31/08/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thủ tục và hàm, chuyển tham số cho chương trình con, function và cách lựa chọn, biến toàn cục và biến địa phương, tính đệ qui của CTC, đơn vị chương trình (Unit).... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 31/08/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ĐH Công nghệ thông tin

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm tổng quan về bộ nhớ ảo, hiểu và vận dụng các kỹ thuật cài đặt được bộ nhớ ảo, hiểu được một số vấn đề trong bộ nhở ảo. Mời cá bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 với mục tiêu chính giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ sở về bộ nhớ, hiểu được các kiểu địa chỉ nhớ và cách chuyển đổi giữa các kiểu này, hiểu được các cơ chế và mô hình quản lý bộ nhớ.

   37 p cuc 31/08/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp phát không liên tục, cơ chế phân trang, cơ chế phân đoạn, cơ chế kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p cuc 31/08/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất của deadlock, hiển được các phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cuc 31/08/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên, giải thuật banker, phát hiện deadlock, phục hồi deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p cuc 31/08/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 trình bày về "Đồng bộ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sử dụng giải thuật kiểm tra luân phiên, sử dụng các biến cờ hiệu, giải pháp của Peterson, giải pháp Bakery,...

   22 p cuc 31/08/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn hiểu được vấn đề tranh chấp giữa các tiến trình trong hệ điều hành, biết được các giải pháp để giải quyết tranh chấp, hiểu được các vấn đề trong giải quyết tranh chấp, biết được các yêu cầu của các giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp và phân nhóm các giải pháp.

   20 p cuc 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn biết được các giải pháp đồng bộ tiến trình theo kiểu “Sleep & Wake up” bao gồm: Semaphore, Critical Region, Monitor, áp dụng các giải pháp này vào các bài toán đồng bộ kinh điển.

   52 p cuc 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu chương 3 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm và các trạng thái của tiến trình, biết được các thông số của tiến trình, biết được các khái niệm về định thời tiến trình, biết được các tác vụ cơ bản của một tiến trình, hiểu được cách giao tiếp giữa các tiến trình.

   44 p cuc 31/08/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 với mục tiêu giúp bạn đọc biết được các khái niệm cơ bản về định thời, biết được các tiêu chuẩn định thời CPU, hiểu được các giải thuật định thời, vận dụng các giải thuật định thời để làm bài tập và mô phỏng

   37 p cuc 31/08/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số