• Bài giảng Trị riêng - Véctơ riêng - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Trị riêng - Véctơ riêng - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Trị riêng - Véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thực tế; trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p cuc 28/02/2018 9 0

 • Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến (2016)

  Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến (2016)

  Bài giảng Mô hình toán do ThS. Trần Thị Xuyến biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận và các phép toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng lập kế hoạch năm sau dạng A, Xác định giá sản phẩm và chỉ số giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cuc 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm, hàm số nhiều biến số, cực trị có điều kiện ràng buộc, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 6

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 6

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc Chương 6 Các bài toán về đường đi trình bày các nội dung chính như: Tìm đường đi ngắn nhất, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 3 Một số kỹ thuật đếm khác trình bày 2 nội dung chính như: Sử dụng sơ đồ Ven nguyên lý bù trừ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cuc 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc Chương 4 Đại cương về đồ thị gồm các nội dung chính như: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p cuc 28/02/2018 16 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5 Cây gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Định nghĩa và tính chất, cây khung ngắn nhất, cây có gốc, phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p cuc 28/02/2018 4 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 Phương pháp đếm dùng hàm sinh do Nguyễn Anh Thi biên soạn với các nội dung chính như: Định nghĩa hàm sinh, hệ số hàm sinh, phân hoạch, hàm sinh mũ, phương pháp tổng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cuc 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 1 Tổ hợp cơ bản do Nguyễn Anh Thi biên soạn với các nội dung chính như: Nguyên lý đếm cơ bản, tổ hợp, tổ hợp lặp, khai triển luỹ thừa của đa thức,...

   40 p cuc 28/02/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2 Thuật toán đệ quy với các nội dung chính như: Khái niệm đệ quy, thuật toán đệ quy, phân tích thuật toán đệ qui, chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui

   68 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 Các khái niệm cơ bản với các nội dung chính như: Thuật toán và độ phức tạp, ký hiệu tiệm cận, giả ngôn ngữ, một số kĩ thuật phân tích thuật toán,...

   75 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trình bày các nội dung chính như; Kiểu dữ liệu trừu tượng, các cách cài đặt danh sách tuyến tính, các cách cài đặt hàng đợi, kiểu dữ liệu được đặc trưng,...

   78 p cuc 28/02/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số