• Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng của giáo trình Kế toán ngân hàng đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.

   30 p cuc 28/12/2018 19 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Chương 4: Kế toán tài sản cố định của giáo trình Kế toán ngân hàng sẽ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong i ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý tài sản cố định và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán tài sản cố...

   17 p cuc 28/12/2018 20 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhân quỹ

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhân quỹ

  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhân quỹ có kết cấu nội dung trình bày về khái niệm ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân hàng nhà nước hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác; kế toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam......

   11 p cuc 28/12/2018 21 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 2: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 2: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại

  Chương 2: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại có nội dung chính trình bày về báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại. Nội dung chương này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đồng thời giúp hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng,...

   19 p cuc 28/12/2018 18 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng: Chương 1 có nội dung chính trình bày tổng quan về kế toán ngân hàng. Nội dung chương này nhằm cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của...

   37 p cuc 28/12/2018 22 0

 • Ebook Nghề môi giới CK

  Ebook Nghề môi giới CK

  Cuốn sách này đưa ra rất nhiều thông tin và kỹ thuật thực tế để giúp bạn đạt được và tối đa hóa khả năng của bạn. Nhiều ý kiến trong số những ý kiến trên được lấy từ khóa đào tạo quản lý và kinh doanh của tác giả cung cấp phương án toàn diện và có hiệu quả để thực hiện tốt bằng việc đặt khách hàng lên trên hết trong công việc...

   271 p cuc 28/12/2018 23 0

 • Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Nội dung của ebook trình bày về những thành phần cơ bản của nền kinh tế vĩ mô (sản lượng, tiền và kỳ vọng), các chủ đề chọn lọc về nền kinh tế vĩ mô, lịch sử tóm tắt về tiền và chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán GDP, đọc báo cáo cán cân thanh toán, hiểu về tỷ giá hối đoái và kết hợp tất cả những...

   103 p cuc 28/12/2018 22 0

 • Ebook Franchise chọn hay không - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Franchise chọn hay không - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook gồm các nội dung chính chia sẻ về: Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi Vì sao, con đường của niềm tin và của sự cam kết, những con tàu đến từ đại dương, nước Mỹ: con tàu lớn của những vùng biển lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   153 p cuc 28/12/2018 23 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

  Chương 4 Đặc trưng hình học mặt cắt ngang thuộc bài giảng Sức bền vật liệu. Trong chương này trình bày các nội dung sau: giới thiệu, diện tích-momen tĩnh-trọng tâm của hình phẳng, các momen quán tính, công thức chuyển trục song song.

   21 p cuc 27/12/2018 9 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Thanh chịu kéo-nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Thanh chịu kéo-nén đúng tâm

  Chương 3 Thanh chịu kéo-nén đúng tâm thuộc bài giảng Sức bền vật liệu. Trong chương này trình bày các nội dung sau: khái niệm, giới thiệu, nội lực trên mặt cắt ngang, ứng suất trên mặt cắt ngang, biến dạng, ứng suất trên mặt cắt nghiêng, đặc trưng cơ học của vật liệu,...

   47 p cuc 27/12/2018 8 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Thanh chịu xoắn-chịu cắt

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Thanh chịu xoắn-chịu cắt

  Chương 5 Thanh chịu xoắn-chịu cắt thuộc bài giảng Sức bền vật liệu. Trong chương này trình bày các nội dung sau: giới thiệu, nội lực trên mặt cắt ngang, biến dạng, ứng suất trượt thuần túy, điều kiện bền-điều kiện cứng, thế năng biến dạng đàn hồi, hệ siêu tĩnh, thanh chịu cắt.

   34 p cuc 27/12/2018 6 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Uốn phẳng thanh thẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Uốn phẳng thanh thẳng

  Chương 6 Uốn phẳng thanh thẳng thuộc bài giảng Sức bền vật liệu. Trong chương này trình bày các nội dung sau: các khái niệm, nội lực trên mặt cắt ngang, thanh chịu uốn thuần túy, thanh chịu uốn ngang phẳng, biến dạng của thanh chịu uốn, thế năng biến dạng đàn hồi.

   54 p cuc 27/12/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số