• Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 2: Định giá và đo lường tính biến động của giá trái phiếu

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 2: Định giá và đo lường tính biến động của giá trái phiếu

  Nội dung Chương 2: Định giá và đo lường tính biến động của giá trái phiếu thuộc Bài giảng Công cụ thu nhập cố định trang bị các người học nguyên tắc chung của định giá, cách tiếp cận truyền thống, cách tiếp cận “arbitrage-free”, đo lường tính biến động của giá trái phiếu.

   51 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 4: Tính biến động của giá trái phiếu

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 4: Tính biến động của giá trái phiếu

  Dưới đây là Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 4: Tính biến động của giá trái phiếu trang bị cho người học các kiến thức về quan hệ Giá – lợi suất đòi hỏi; Duration – Khái niệm, công thức, ý nghĩa; Convexity – Khái niệm, công thức, ý nghĩa; Ước tính D và C. Mời tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   38 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 5: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 5: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất

  Hãy tham khảo Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 5: Lợi suất trái phiếu và cấu trúc thời hạn của lãi suất trình bày nội dung kiến thức về các yếu tố tác động tới lợi suất trái phiếu, định giá trái phiếu với spot rate, đường cong lợi suất. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p cuc 21/11/2017 2 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 5.1: Trái phiếu có thể mua lại

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 5.1: Trái phiếu có thể mua lại

  Chương 5.1: Trái phiếu có thể mua lại thuộc Bài giảng Công cụ thu nhập cố định giúp người học hiểu hơn về phân tích cách biệt lãi suất truyền thống và phân tích cách biệt tĩnh, đặc tính đầu tư của trái phiếu có thể mua lại, mô hình định giá trái phiếu có thể mua lại. Mời tham khảo.

   55 p cuc 21/11/2017 2 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 6: Chứng khoán bất động sản

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 6: Chứng khoán bất động sản

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 6: Chứng khoán bất động sản trình bày các kiến thức về khoản vay bất động sản, quy trình tạo khoản vay gốc, tiêu chuẩn đảm bảo khoản vay, các tiêu chí phân loại khoản vay,... Để hiểu hơn về thị trường chứng khoán.

   69 p cuc 21/11/2017 6 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 6.1: Trái phiếu có thể chuyển đổi

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 6.1: Trái phiếu có thể chuyển đổi

  Cùng tham khảo Chương 6.1: Trái phiếu có thể chuyển đổi thuộc Bài giảng Công cụ thu nhập cố định trình bày kiến thức về giá trị tối thiểu của trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi thị trường, thu nhập thường xuyên, trái phiếu cố định. Mời tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   30 p cuc 21/11/2017 6 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động

  Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động trình bày các kiến thức về quá trình quản trị danh mục, thiết lập mục tiêu của đầu tư, Thiết lập mục tiêu của đầu tư, chọn chiến lược danh mục đầu tư, cách tính sai số trên chuẩn,... Tài liệu này...

   52 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 8: Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 8: Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc

  Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 8: Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc trình bày nội dung về các loại chỉ số trái phiếu, các mức độ chỉ số hóa, Các chiến lược định hướng vào nghĩa vụ, cách thức giảm thiểu rủi ro, đo lường rủi ro “tiêm phòng”, loại bỏ rủi ro linh hoạt.

   51 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc với số liệu thuế: Bài 1, 2, 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kỹ năng làm việc với số liệu thuế: Bài 1, 2, 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng này giúp người học biết cách nhận diện thuế - chứng từ cho mục đích thuế. Sau khi học xong bài này sinh viên có thể: Nhìn được toàn diện các loại thuế có thể phát sinh tại doanh nghiệp; biết được vai trò của loại chứng từ kế toán cho mục đích thuế, từ đó hoàn chỉnh được chứng từ cần thiết cho từng phần hành để giảm rủi ro...

   23 p cuc 21/11/2017 1 0

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc với số liệu thuế: Bài 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kỹ năng làm việc với số liệu thuế: Bài 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kỹ năng làm việc với số liệu thuế - Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về quyết toán thuế tại trụ sở. Sau khi học bài này, sinh viên có thể: Nhận diện được hành vi gian lận thuế, trốn thuế và cái giá doanh nghiệp phải trả; tham gia chuẩn bị tài liệu kế toán cần thiết để quyết toán thuế tại trụ sở doanh nghiệp; giải...

   15 p cuc 21/11/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  Chương 5 trình bày về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm: Kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ, kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  Chương 3 trình bày về tài khoản và ghi sổ kép. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được: Khái niệm tài khoản, phân loại tài khoản, kết cấu tài khoản, khái niệm ghi sổ kép, các loại định khoản, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cuc 21/11/2017 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số