• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Microsoft Office PowerPoint 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đối tượng cần thiết, tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Microsoft Oulook 2010" đã giới thiệu Microsoft Outlook, khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm.

   30 p cuc 27/04/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 8: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng điện thoại, các mạng ngang hàng, các mạng LAN và WAN, lợi ích của mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 9: An toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng "Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Socket với giao thức HTTP, lập trình Socket với giao thức SMTP, lập trình Socket với giao thức POP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java trình bày các nội dung: Sơ lược về ngôn ngữ Java, các khái niệm cơ bản, biên dịch và thực thi dùng JDK, một số kỹ thuật, ngoại lệ, nhập xuất, thread. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cuc 27/04/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Tổng quan về lập trình mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Tổng quan về lập trình mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Tổng quan về lập trình mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền thông, cơ chế giao tiếp liên quá trình (IPC), mô hình OSI, mạng TCP/IP, dịch vụ mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 27/04/2018 9 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Ống dẫn - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Ống dẫn - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Ống dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ống dẫn trong Java, ví dụ về ống dẫn trong Java. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: RPC và RMI - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: RPC và RMI - Bùi Minh Quân

  Bài giảng "Lập trình mạng: RPC và RMI" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm RPC, khái niệm RMI, các bước cài đặt RMI trong Java, ví dụ về RMI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng "Lập trình mạng - Socket" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, lập trình Socket TCP, lập trình Socket UDP, lập trình Multicast. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p cuc 27/04/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu một số thư viện hàm bằng Java hỗ trợ xây dựng ứng dụng mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu một số thư viện hàm bằng Java hỗ trợ xây dựng ứng dụng mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu một số thư viện hàm bằng Java hỗ trợ xây dựng ứng dụng mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: URL và URLConnection, JavaMail API, JPCAP, OpenYMSG, JCIFS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Corel Draw - Phần 1: Giới thiệu Corel Draw

  Bài giảng Corel Draw - Phần 1: Giới thiệu Corel Draw

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Corel Draw. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p cuc 27/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số