• Giáo án lý thuyết: Điều tra quy hoạch GTVT

  Giáo án lý thuyết: Điều tra quy hoạch GTVT

  Giáo án lý thuyết "Điều tra quy hoạch GTVT" cung cấp đến các bạn những nội dung bài soạn về các chương học như: Những vấn đề chung về ngành GTVT, những vấn đề chung về điều tra kinh tế, công tác chuẩn bị và tổ chức điều tra, nội dung công tác điều tra quy hoạch GTVT, xác định khu vực hấp dẫn, những vấn đề chung về quy hoạch và quy hoạch...

   34 p cuc 13/07/2017 3 0

 • Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - KS. Nguyễn Văn Thắng

  Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - KS. Nguyễn Văn Thắng

  Giáo trình "Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 gồm chương 1 và chương 2 trình bày về máy tính và kỹ thuật máy tính, phần 2 từ chương 3 đến chương 10 giới thiệu về bảo trì hệ thống, phần 3 gồm chương 11 đến chương 12. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt chi tiết.

   202 p cuc 27/06/2017 7 0

 • Giáo trình Lập trình Visual Basic - GV.Lương Trần Hy Hiến

  Giáo trình Lập trình Visual Basic - GV.Lương Trần Hy Hiến

  Giáo trình Lập trình Visual Basic do GV.Lương Trần Hy Hiến biên soạn gồm 8 nhằm giới thiệu Visual Basic, các control cơ bản, biến – hằng – cấu trúc lệnh, thủ tục,...

   285 p cuc 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đè chính như: Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong xây dựng phần mền sáp 2000, những khái niệm cơ bản, kết cấu hệ thanh,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   75 p cuc 24/11/2016 8 2

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Soạn thảo văn bản

  Nội dung bài giảng giúp sinh viên hiểu đặc trưng một số loại văn bản: Văn bản hành chính, văn bản quản lý Nhà nước, văn bản hợp đồng và quá trình xây dựng một văn bản nói chung; đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng tạo lập một văn bản theo quy định, giúp sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu soạn thảo văn bản trong...

   80 p cuc 26/10/2015 114 0

 • Tính toán mạng lưới thoát nước mưa

  Tính toán mạng lưới thoát nước mưa

   5 p cuc 02/09/2015 85 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006 quy định về việc cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.

   262 p cuc 02/09/2015 72 0

 • Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

  Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

  Sau đây là Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp, mời các bạn tham khảo để biết được những nội dung cần có, yêu cầu về trình bày và nội dung được đưa ra trong bài đồ án tốt nghiệp. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Xây dựng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   3 p cuc 02/09/2015 81 1

 • Thuyết minh tốt nghiệp: Quy hoạch khép kín khu dân cư phía Tây và điều chỉnh khu B khu phố Long Hải Nam – thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên

  Thuyết minh tốt nghiệp: Quy hoạch khép kín khu dân cư phía Tây và điều chỉnh khu B khu phố Long Hải Nam – thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên

  Thuyết minh tốt nghiệp: Quy hoạch khép kín khu dân cư phía Tây và điều chỉnh khu B khu phố Long Hải Nam – thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên bao gồm những nội dung về đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu đất thiết kế; nhiệm vụ nội dung quy hoạch; tính toán quy hoạch chiều cao; tính toán khối lượng đào...

   119 p cuc 02/09/2015 35 0

 • Đồ án tốt nghiệp: Phần 2 - Thiết kế đường đô thị

  Đồ án tốt nghiệp: Phần 2 - Thiết kế đường đô thị

  Đồ án tốt nghiệp: Phần 2 - Thiết kế đường đô thị bao gồm những nội dung về giới thiệu chung; quy mô xây dựng và các chỉ tiêu kĩ thuật; thiết kế các hạn mục công trình; kết luận và kiến nghị trong thiết kế đường đô thị. Mời các bạn tham khảo.

   22 p cuc 02/09/2015 95 1

 • Quyết định số: 22 /2007/QĐ- BXD năm 2007

  Quyết định số: 22 /2007/QĐ- BXD năm 2007

  Quyết định số: 22 /2007/QĐ- BXD năm 2007 về việc ban hành TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế ".

   87 p cuc 02/09/2015 26 0

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã An Phú - thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã An Phú - thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã An Phú - thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên giới thiệu về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng. Mời các bạn tham khảo báo cáo để nắm bắt nội dung cụ thể.

   92 p cuc 02/09/2015 33 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số