• Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Bùi Huy Tùng

  Pháp luật đại cương trình một số vấn đề pháp luật đại cương dành cho sinh viên với các nội dung: những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, Hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

   66 p cuc 20/09/2019 10 0

 • Bài thu hoạch Nhận thức về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và quy định về những điều Đảng viên không được làm

  Bài thu hoạch Nhận thức về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và quy định về những điều Đảng viên không được làm

  Bài thu hoạch trả lời chi tiết cho 4 vấn đề: vị trí, vai trò của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu khái quát những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm....

   7 p cuc 20/09/2019 10 0

 • Bài học Marketing đáng kinh ngạc từ một người ăn mày trên phố

  Bài học Marketing đáng kinh ngạc từ một người ăn mày trên phố

  Tài liệu Bài học Marketing đáng kinh ngạc từ một người ăn mày trên phố được thực hiện nhằm cung cấp cho người học những bài học kinh nghiệm trong Marketing như: biết phân tích SWOT, biết nắm bắt cơ hội, nguy cơ, ưu thế và bất lợi.

   6 p cuc 22/08/2019 13 0

 • Nhận thức mới nhất về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Nhận thức mới nhất về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta đã trải qua một quá trình lâu dài và không đơn giản. Trong quá trình đó Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xuất phát từ thực tiễn đất nước, có nhiều tìm tòi, sáng tạo trong nhận thức lý luận, nhất là trong thời kỳ...

   12 p cuc 22/08/2019 14 0

 • Bài tập Chính trị - ĐH Cần Thơ

  Bài tập Chính trị - ĐH Cần Thơ

  Tài liệu Bài tập Chính trị của trường ĐH Cần Thơ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin hãy rút ra ý nghĩa và giá trị khoa học của định nghĩa đó, quan điểm triết học Mác Lênin về sự vận động của vật chất,...

   19 p cuc 22/08/2019 13 0

 • Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa sau đây với các số liệu về sổ kiểm nghiệm sai số 2C của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định rồi ngắm chính xác đọc số bàn độ ngang ở thuận và đảo kính), sổ kiểm nghiệm sai số mo của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định ở độ cao khác nhau ngắm chính xác đọc số bàn độ đứng ở thuận và đảo kính),.. Tài liệu dành cho đối...

   10 p cuc 28/06/2019 50 0

 • Đề cương môn Quy hoạch đô thị

  Đề cương môn Quy hoạch đô thị

  đề cương cuối kì môn Quy hoạch đô thị hệ thống lại các kiến thức môn Quy hoạch đô thị dưới dạng các câu hỏi và trả lời. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   25 p cuc 13/07/2017 344 2

 • Ebook Ba bí kíp chinh phục nhà tuyển dụng

  Ebook Ba bí kíp chinh phục nhà tuyển dụng

  Mời các bạn tham khảo Ebook Ba bí kíp chinh phục nhà tuyển dụng. Nội dung của ebook được chia làm hai phần gồm: Ngồi ở nhà thì nên làm gì?, làm gì khi phỏng vấn?. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết ebook để trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.

   9 p cuc 27/03/2017 101 1

 • Đồ án chuyên ngành Công trình thủy lợi: Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

  Đồ án chuyên ngành Công trình thủy lợi: Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

  Đồ án chuyên ngành Công trình thủy lợi: Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép trình bày các nội dung chính: tài liệu thiết kế, số liệu chung, số liệu riêng, thiết kế các bộ phận cầu máng, thiết kế lề người đi, vách máng, đáy máng, dầm đỡ giữa. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   26 p cuc 29/05/2014 411 4

 • Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

  Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

  Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình trình bày các phần chính: tính thủy lực, tiêu năng, thấm; tính toán ứng suất xử lý nền; chuyên đề kỹ thuật tính kết cấu bản đáy, kiểm tra nứt. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   42 p cuc 29/05/2014 288 6

 • Giáo trình Quản trị học - ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị học - ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị học trình bày các nội dung: Khái luận về quản trị, nhà quản trị, thông tin và ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị học.

   74 p cuc 29/05/2014 919 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số