• Bài giảng Kết cấu mái không gian nhà nhịp lớn

  Bài giảng Kết cấu mái không gian nhà nhịp lớn

  Hệ kết cấu mái lưới thanh không gian được cấu tạo từ ba lớp lưới thanh gồm: lớp lưới cánh trên theo mặt mái, lớp lưới cánh dưới thường bố trí song song với cánh trên và lớp thứ ba là hệ thanh bụng liên kết lưới thanh cánh trên với lưới thanh cánh dưới, để bảo đảm độ cứng cần thiết cho hệ kết cấu.

   49 p cuc 27/06/2017 8 0

 • Bài giảng Kết cấu vòm

  Bài giảng Kết cấu vòm

  Liên kết khớp bản cấu tạo đơn giản, sử dụng khi phản lực gối không lớn. Cấu tạo gồm con lăn mặt trụ được liên kết trực tiếp với chân vòm, thớt dưới là thép bản, được liên kết với móng. Con lăn tì ép vào thớt dưới và được giữ cố định bằng bulông neo bố trí theo trục vòm để không ngăn cản xoay của chân vòm.

   33 p cuc 27/06/2017 9 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh trình bày tổng quan về quản trị doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   67 p cuc 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 6: Thị trường vốn quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường vốn quốc tế, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cuc 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tín dụng quốc tế, các loại hình tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn - Các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cuc 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 7: Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thanh toán quốc tế, cơ cở của thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 27/06/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối, thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham...

   50 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau, cán cân thanh toán quốc tế của...

   27 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) , hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944),... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   20 p cuc 27/06/2017 6 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: giới thiệu chung về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm khác nhau về tài chính quốc tế, tác động của hoạt động tài chính quốc tế, nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 27/06/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị công" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích xây dựng quy chế, nguyên tắc xây dựng quy chế, nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

   18 p cuc 27/04/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số