• Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống

  Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Bảng tính xác định lưu lượng và kích thước đường ống sau đây để biết được các công thức tính lưu lượng và kích thước đường ống. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.

   4 p cuc 02/09/2015 84 3

 • Từ điển anh văn thương mại

  Từ điển anh văn thương mại

  Thương mại, thuật ngữ tiếng Anh gọi là trade, vừa có ý nghĩa là kinh doanh, vừa có ý nghĩa là trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Ngoài ra, tiếng Anh còn dùng một thuật ngữ nữa là business hoặc commerce với nghĩa là "buôn bán hàng hoá, kinh doanh hàng hoá hay mậu dich". Từ điển anh văn thương mại với tập hợp những từ vựng thường dùng trong giao dịch kinh doanh...

   278 p cuc 19/06/2013 200 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số