• Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản chất và phương pháp của lí thuyết kinh tế; Phân tích kinh tế của Hayek; Cuộc đấu tay đôi giữa Hayek và Keynes; Vai trò của nhà nước và các chính sách kinh tế; Trật tự tự phát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p cuc 23/07/2022 27 0

 • Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công cuộc xây dựng lại chủ nghĩa tự do; Một hành trình qua thế kỷ XX: Phác thảo tiểu sử; Tri thức và trật tự tri giác; Từ nhận thức đến khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p cuc 23/07/2022 29 0

 • Ebook Mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách tập hợp một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, sự vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác học tập, lao động của một số tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   279 p cuc 23/07/2022 32 0

 • Ebook Mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu những mô hình, cách làm rất đơn giản, thực tế và gần gũi với cá nhân, hoặc là những việc làm mang lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   336 p cuc 23/07/2022 25 0

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo)" có nội dung trình bày về: một số vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cách mạng công nghiệp 4.0; chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp...

   88 p cuc 23/07/2022 28 0

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" có nội dung trình bày về: kết quả thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p cuc 23/07/2022 24 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p cuc 23/07/2022 23 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p cuc 23/07/2022 24 0

 • Ebook Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông): Phần 1

  Ebook Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lý thuyết đàn hồi, tầm mỏng, dầm thắng, xoán dầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p cuc 23/07/2022 25 0

 • Ebook Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông): Phần 2

  Ebook Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ học kết cấu (Dành cho sinh viên Kỹ thuật giao thông)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ổn định dầm, khung phẳng, giàn, nguyên lý năng lượng, độ bền giới hạn dầm, khung, phương pháp phần tử hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p cuc 23/07/2022 26 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu sách, tổng quan về Revit Architecture 2014, tạo cột và gán vật liệu tường, lắp đặt cửa cầu thang, thiết kế chi tiết trên giao diện Family, hoàn thiện các bước xây dựng cơ bản, tạo Family trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   252 p cuc 23/07/2022 27 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tạo mái và trang khí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, xuất hình phối cảnh và bản vẽ, giới thiệu và cài đặt Lumion, render mô hình 3D với Lumion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p cuc 23/07/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số