• Quản lý dự án công trình xây dựng

  Quản lý dự án công trình xây dựng

  Tài liệu “Quản lý dự án công trình xây dựng” tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn thi công trong mấy năm gần đây, hệ thống lại toàn bộ nội dung quản lý, phương pháp quản lý, yêu cầu quản lý và trách nhiệm giám đốc dự án để giới thiệu đến bạn đọc.Dự án công trình là cửa ngõ cho doanh nghiệp thị công hướng vào thị trường xây dựng...

   58 p cuc 19/06/2013 624 29

 • HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

  HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

  Tự động hóa, trong những năm gần đây khái niệm này đã trở nên quen thuộc chứ không còn là khái niệm chỉ được sử dụng trong những lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật đặc thù. Tự động hóa đã góp mặt trong mọi lĩnh vực từ sản xuất cho đến phục vụ cuộc sống hằng ngày. Mục tiêu của công nghệ tự động hóa là xây dựng một hệ thống mà trung...

   97 p cuc 19/06/2013 579 4

 • Cạnh tranh và giá trong xây dựng

  Cạnh tranh và giá trong xây dựng

  Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất...

   29 p cuc 19/06/2013 367 3

 • Các định nghĩa khái niệm trong hoạt động xây dựng

  Các định nghĩa khái niệm trong hoạt động xây dựng

  Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và cỏc hoạt động khỏc cú liờn quan đến xây...

   35 p cuc 19/06/2013 2197 5

 • Giáo trình: Kỹ thuật xây dựng công trình biển

  Giáo trình: Kỹ thuật xây dựng công trình biển

  Tập bài giảng này được viết theo chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Thủy lợi sau khi nâng cấp và chuyển đổi tài liệu học tập, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ thi công công trình ven biển. Nội dung của cuốn sách biên soạn trên cơ sở của các nguồn tài liệu tham khảo chính, bao gồm: giáo trình thi công...

   304 p cuc 19/06/2013 474 1

 • ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG - TẬP 1

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG - TẬP 1

  Ngày 17 tháng 12 năm 1965, uỷ ban kiến thiết cơ bản nhà nước đã ra quyết định số 726/UB/ĐM ban hành tập định mức lao động thủ công kết hợp với cơ khí. Trong quá trình thực hiện, uỷ ban kiến thiết cơ bản nhà nước đã có công văn số 118/UB/KTXD ngày 27-3-1969; số 30/UB/KTXD ngày 29-1-1970; số 64/UB/KTXD ngày 24-2-1970; số 113 /UB/KTXD ngày 28-4-1970 và số...

   360 p cuc 19/06/2013 457 5

 • TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - THS NGUYỄN THANH PHONG

  TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - THS NGUYỄN THANH PHONG

  Tài liệu tham khảo Giáo trình điện tử môn học tin học trong quản lý xây dựng ( GV. ThS. Nguyễn Thanh Phong - Bộ môn kinh tế xây dựng và quản lý dự án, Khoa kỹ thuật và công nghệ ) cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lí nói chung...

   548 p cuc 19/06/2013 459 12

 • Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

  Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

  Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế xã hội quan trong của Đảng và nhà nước ta. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công trong điều kiện còn vô cùng khó khăn, tháng 3/1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh số 29SL, là sắc lệnh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa về lao động trong đó có những điều khoản liên quan đến bảo hộ lao động

   150 p cuc 19/06/2013 521 3

 • Giáo trình quản lý xây dựng

  Giáo trình quản lý xây dựng

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   134 p cuc 19/06/2013 654 8

 • CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho tất cả các ngành Nâng cao năng lực sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế Nâng cao khả năng quốc phòng cho đất nước Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi người Các công trình, hạng mục xây dựng đã hoàn thành Kết tinh các thành quả...

   32 p cuc 19/06/2013 430 2

 • QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

  QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

  1. Kinh doanh: Là các hoạt động vì mục tiêu làm giàu của các chủ kinh doanh ở trên thị trường. 2. Quản trị kinh doanh: Là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, các khách thể quản lý; sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp...

   32 p cuc 19/06/2013 394 1

 • RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỊCH HỌC

  RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỊCH HỌC

  1. Dịch học: Là khoa học nghiên cứu các quy luật tồn tại và biến đổi của sự vật và hiện tượng dựa trên nền tảng của tư tưởng kinh dịch (Chu dịch). 2. Kinh dịch Là một sản phẩm mang tính triết học của phương đông. Khởi nguyên là cuốn kinh dịch do người Bách việt (trong đó có người Việt nam mà thời xưa gọi là người Việt Thường) cư trú...

   81 p cuc 19/06/2013 417 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số