• Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện- Chương 9.2: Nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức về tua bin máy phát điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   7 p cuc 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 9.3: Nhà máy thủy điện" giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p cuc 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 9.4: Nhà máy thủy điện" giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện, đường ống dẫn nước. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 1 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 1 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 1 Trái đất và cách biểu thị mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng - kích thước trái đất; Các hệ tọa độ - độ cao; Khái niệm về bản đồ; Phân mảnh và đánh số hiệu bản đồ địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cuc 27/06/2022 3 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 Sai số trong đo đạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo và sai số; Đánh giá kết quả đo cùng độ chính xác; Sai số trung phương của trị đo gián tiếp và của trị trung bình; Các đơn vị thường dùng trong trắc địa và nguyên tắc làm tròn số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p cuc 27/06/2022 3 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 Lưới khống chế trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Góc phương vị; Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ; Lưới khống mặt bằng – Phương pháp thành lập và tính toán; Lưới khống độ cao – Phương pháp thành lập và tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các PP thành lập bản đồ địa hình; Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ; Mặt cắt địa hình; Đo khoảng cách, tọa độ, diện tích trên bản đồ; Đường bình độ và ứng dụng của đường bình độ. Mời các bạn cùng tham...

   15 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 Công tác bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Lưới ô vuông xây dựng; Bố trí góc bằng, chiều dài, độ cao; Các phương pháp bố trí điểm; Bố trí đường thẳng và mặt phẳng; Chuyển trục và độ cao lên tầng; Đo vẽ hoàn công công trình (SV tự đọc). Mời các...

   19 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 Quan trắc công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan trắc độ lún; Quan trắc chuyển dịch ngang; Quan trắc độ nghiêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 27/06/2022 2 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1 present the content: rotary drilling, drilling fluids, cements, drilling hydraulics, rotary drilling bits, well-monitoring system, special marine equipment, inhibitive water-base muds, standardization of drilling cements, cement placement techniques exercise,...

   257 p cuc 23/05/2022 24 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2 present the content: formation pore pressure and fracture resistance, casing design, directional drilling and deviation control, directional drilling measurements, principles of the BHA, API casing performance properties, formation fracture resistance, methods for estimating fracture pressure,...

   254 p cuc 23/05/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số