• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế nghiên cứu tổng thể; Xử lý và phân tích dữ liệu định lượng cho nghiên cứu; Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p cuc 27/06/2022 25 0

 • Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: An toàn giao thông và khái niệm; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông đường ô tô; Thẩm định an toàn giao thông và xử lý điểm đen. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p cuc 27/06/2022 29 0

 • Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải pháp nâng cao an toàn giao thông đường ô tô; Phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu an toàn giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p cuc 27/06/2022 29 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 1

  "Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; hệ điều hành Windows; quản lý thư mục và tập tin bằng File Explorer; một số phần mềm tiện ích; kiến thức cơ bản về văn bản; định dạng văn bản.

   199 p cuc 27/06/2022 32 1

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2

  "Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản; kiến thức cơ bản về bảng tính; định dạng và in ấn trong Excel; một số hàm trong Excel; kiến thức cơ bản về thuyết trình và trình chiếu; lan và mạng internet.

   88 p cuc 27/06/2022 32 1

 • Microsoft® Office Excel 2007 - Phùng Văn Đông

  Microsoft® Office Excel 2007 - Phùng Văn Đông

  Microsoft® Office Excel 2007 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khám phá Microsoft Excel 2007; Làm việc với dữ liệu trong Excel; Các hàm số trong Excel; Biểu đồ; In ấn; Một số thủ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p cuc 27/06/2022 27 0

 • Microsoft® Office Word 2007 - Phùng Văn Đông

  Microsoft® Office Word 2007 - Phùng Văn Đông

  Microsoft® Office Word 2007 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu về Microsoft Word 2007; Soạn thảo và trình bày thông tin; Trình bày thông tin trong cột và bảng; Đồ họa, ký tự đặc biệt và công thức toán học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p cuc 27/06/2022 24 0

 • Kiến thức căn bản về Máy tính - Phùng Văn Đông

  Kiến thức căn bản về Máy tính - Phùng Văn Đông

  Tài liệu nhằm mục đích giúp người học hệ thống lại một số những kiến thức cơ bản về máy tính phục vụ cho các công việc văn phòng hàng ngày như: Xử lý công việc của cơ quan, học tập và nghiên cứu. Những kiến thức trong tài liệu này không có gì mới mà chỉ được biên tập sắp xếp theo khối kiến thức mà theo tác giả là cần thiết cho...

   52 p cuc 27/06/2022 29 0

 • Bài giảng Tin học đại cương

  Bài giảng Tin học đại cương

  Bài giảng Tin học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p cuc 27/06/2022 30 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1

  Mục tiêu của Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 là tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán tại một doanh nghiệp bất kỳ: tổ chức tập tin, tổ chức bảng tính; Hiểu được cách thức vận hành của cơ sở dữ liệu; Kết chuyển tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh trên form dữ liệu ban đầu.

   7 p cuc 27/06/2022 25 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Lập các sổ nhật ký với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ nhật ký theo hình thức nhật ký chung; Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cuc 27/06/2022 27 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Lập sổ chi tiết và sổ cái với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái; ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p cuc 27/06/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số