• Bài thuyết trình Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa

  Bài thuyết trình Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa

  Nội dung của bài thuyết trình "Quá trình đổi mới tư duy của đảng về công nghiệp hóa" trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH,HĐH từ 1986 đến nay và quan điểm về CNH,HĐH của Đảng. Mời các bạn tham khảo!

   21 p cuc 22/08/2019 104 2

 • Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  In Vietnam, project cycle management (PCM) of road investment projects consists of investment preparation, implementation, construction, and operation processes. The postevaluation of projects during operation has not yet been considered through PCM in a systematic and effective manner. This paper discussed project management issues of road infrastructure projects in Vietnam. Then the paper introduced the post-evaluation process for...

   16 p cuc 28/06/2019 142 1

 • Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  The objective of the paper is to present a comprehensive procedure to carry out the SDS for a nationwide road network including sound trade-off analyses of all constituent sub-networks. Although the Highway Development and Management System (HDM-4) is used as an OES in the case study in this paper, the proposed procedure is general enough to allow almost any OESs.

   16 p cuc 28/06/2019 138 1

 • Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  The paper presents a systematic approach to find optimal maintenance strategies for pavement management systems by using the World Bank’s Highway Development and Management System (HDM-4) combined with gradient methods proposed by Tsunokawa et al (2005). The optimal maintenance strategy is defined as the set of optimal maintenance options corresponding to different traffic levels and various initial pavement conditions, which minimizes the...

   14 p cuc 28/06/2019 142 1

 • True Optimization of Pavement Maintenance Options with What-If Models

  True Optimization of Pavement Maintenance Options with What-If Models

  A prototypical problem road agencies are faced with is to find the optimal application schedule of maintenance works for a given road section. To solve such problems what-if models such as the road transport investment model (RTIM), the highway economic requirements system (HERS), and the highway development and management tool (HDM-4) are widely used to predict the consequences of different maintenance options. With these models maintenance...

   12 p cuc 28/06/2019 131 1

 • The effects of performance appraisal onemployee retention: A comparison of finnish and vietnamese enterprises

  The effects of performance appraisal onemployee retention: A comparison of finnish and vietnamese enterprises

  This research aims to identify the features of a performance appraisal system and explore how each featureaffects the employees’ loyalty. Furthermore, the study would like to discover if these effects are different in different cultures.

   32 p cuc 30/10/2018 178 1

 • Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

  Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

  Bài giảng Cơ học đất có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất đá, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng và độ lún của đất nền, cường độ và sức chịu tải của đất nền, ổn định của mái đất, áp lực của đất lê tường chắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   387 p cuc 24/11/2016 434 9

 • Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép - ThS. Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép - ThS. Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa về các công trình nhân tạo trên đường, những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công cầu, nguyên lý cấu tạo chung công trình cầu, cầu bản bê tông cốt thép, cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép thường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   388 p cuc 24/11/2016 622 14

 • Bài giảng Xây dựng nền đường - ThS. Nguyễn Biên Cương

  Bài giảng Xây dựng nền đường - ThS. Nguyễn Biên Cương

  Bài giảng Xây dựng nền đường cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về xây dựng nền đường, khái niệm chung về xây dựng nền đường, công tác chuẩn bị thi công nền đường, các phương án thi công nền đường, công tác đầm nén đất nền đường, thi công nền đường bằng máy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   505 p cuc 24/11/2016 539 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số