• Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 1

  Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" trình bày về Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta; Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   300 p cuc 25/11/2022 2 0

 • Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 2

  Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" phần 2 trình bày về Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   210 p cuc 25/11/2022 2 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối; Cán cân thanh toán; Chính sách các cân thanh toán - Mô hình Mundell-Fleming;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách cán cân thanh toán - Quan điểm tiếp cận tiền tệ; Cơ chế tỷ giá cố định và thả nổi; Các khối tiền tệ, hội nhập tài chính quốc tế và phối hợp chính sách; Một số vấn đề về tài chính quốc tế của các nước đang phát triển. Mời...

   169 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được...

   137 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập thực hành với sự trợ giúp của EViews; Đề thi môn Kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - Trần Văn Quảng

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - Trần Văn Quảng

  Cuốn sách Trắc địa đại cương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những kiến thức cơ bản về trắc địa; bản đồ địa hình; kiến thức cơ bản về sai số; đo góc; đo chiều dài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - Trần Văn Quảng

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - Trần Văn Quảng

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Trắc địa đại cương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đo cao; lưới khống chế mặt bằng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt; bố trí công trình; quan trắc biến dạng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những nội dung về: những công cụ của quản lý chất lượng; bảy công cụ thông dụng trong quản lý chất lượng; bảy công cụ mới cho quản lý và cải tiến chất lượng; hướng dẫn áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những bài tập về: những công cụ của quản lý chất lượng; lượng hóa những vấn đề về chất lượng quản trị kinh doanh; các bài tập tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; Biểu diễn đối tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn đối tượng trong CADD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   190 p cuc 25/11/2022 2 0

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa trong thiết kế xây dựng; Bản vẽ nhà; Bản vẽ kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu gỗ; Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép; Bản vẽ công trình cầu; Bản vẽ công trình thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   105 p cuc 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số