• KẾ TOÁN CHI PHÍ - DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  KẾ TOÁN CHI PHÍ - DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  6.1.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên...

   138 p cuc 19/06/2013 243 4

 • KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

  KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

  Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.

   119 p cuc 19/06/2013 321 2

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  n kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng...

   167 p cuc 19/06/2013 304 3

 • Hướng dẫn thiết kế móng cọc

  Hướng dẫn thiết kế móng cọc

  hiện nay ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới móng cọc là một trong những giải pháp móng thường dùng trong xây dựng công trình ở những nới có điều kiện địa chất phức tạp. mặt khác do tính chất công nghiệp hóa cao (thực hiện một số công nghệ ngày càng hoàn thiện trong việc chế tạo và thi công cọc) nền móng cọc ngày càng được áp...

   142 p cuc 19/06/2013 571 66

 • BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  Trong lĩnh vực Địa chất công trình - Địa kỹ thuật (ĐCCT - ĐKT), chúng ta sẽ gặp một số bài toán nhƣ tính toán, xây dựng các biểu đồ thí nghiệm trong phòng (thí nghiệm cắt, nén một trục, thành phần hạt, nén cố kết, cắt ba trục,...), xử lý thống kê kết quả thí nghiệm trong phòng, vẽ biểu đồ thí nghiệm hiện trƣờng (xuyên tĩnh, nén tĩnh nền,...

   76 p cuc 19/06/2013 684 31

 • Thiết kế và thi công trên nền đắp trên nền đất yếu

  Thiết kế và thi công trên nền đắp trên nền đất yếu

  Đất yếu là loại đất có sức chịu tải nhỏ và tính nén lún lớn thường gặp ở nước ta. Khi xây dựng nền đắp trên đất yếu nếu không được khảo sát thiết kế cẩn thận và có biện pháp xử lý thích đáng thì nền đường xây dựng trên đó thường dễ bị mất ổn định, bị lún nhiều và lún kéo dài

   95 p cuc 19/06/2013 331 23

 • Móng cọc - Phân tích và thiết kế

  Móng cọc - Phân tích và thiết kế

  Cuốn sách này tập hợp khá kỹ lưỡng những kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự báo sức chịu tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi; phương pháp tính toàn đồng thời cọc - nền đất; các phương pháp thí nghiệm cọc (thí nghiệm PDA, Osterberg, Statnamic)...

   254 p cuc 19/06/2013 526 73

 • Bài giảng nền và móng (Chương 2)

  Bài giảng nền và móng (Chương 2)

  Bài giảng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng. Nội dung trình bày: Móng nông trên nền thiên nhiên. Móng nông là những móng xây trên hố đào trần, sau đó lấp lại, chiều sâu chôn móng khoảng dưới 2÷3m, trong trường hợp đặc biệt có thể sâu đến 5m.

   60 p cuc 19/06/2013 305 14

 • Nền móng nhà cao tầng

  Nền móng nhà cao tầng

  Nhà cao tầng là một công trình xây dựng với qui mô lớn có chiều cao trên 40 mét. Để đảm bảo cho chất lượng công trình và không ảnh hưởng đến môi trường chung quanh, đòi hỏi thiết kế kỹ thuật cao và áp dụng các công nghệ tiên tiến…Đây là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu một cách hệ thống về khảo sát, thiết kế và thi công móng...

   192 p cuc 19/06/2013 321 33

 • Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam

  Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam

  Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng. Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người ta dùng...

   238 p cuc 19/06/2013 752 46

 • Nền móng- trên đất than bùn

  Nền móng- trên đất than bùn

  Các vùng đồng bằng ở Việt Nam có chung một đặc điểm về nguồn gốc thánh tạo và cấu tạo địa chất đệ tử. Đó là những đồng bằng vừa mới được hình thành sau lần biển lùi cuối cùng, cách đây khoảng vài nghìn năm.Do đó các trầm tích cấu tạo bề mặt đồng bằng đều có tuổi rất trẻ. Ở đây bùn và than bùn phát triển, gây nhiều...

   125 p cuc 19/06/2013 340 11

 • BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT

  BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT

  Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công trình nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích xây dựng, các nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của đất, cường độ chống cắt, áp lực hông của đất (tường chắn), sức chịu tải...

   151 p cuc 19/06/2013 540 26

Hướng dẫn khai thác thư viện số