• Giáo trình Thi công giếng đứng: Phần 1

  Giáo trình Thi công giếng đứng: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thi công giếng đứng" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung về giếng đứng; đặc điểm cấu tạo, phương pháp xác định hình dạng kích thước mặt cắt ngang giếng mỏ; xây dựng cổ và đáy giếng đứng; thi công giếng đứng bằng phương pháp khoan nổ mìn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Thi công giếng đứng: Phần 2

  Giáo trình Thi công giếng đứng: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thi công giếng đứng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các công tác phụ khi đào giếng đứng; công tác cung cấp khí nén; tính toán lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thi công giếng đứng; đào giếng đứng bằng phương pháp khoan; đào sâu thêm giếng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 1

  Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tổng quan về cầu và mố trụ cầu" trình bày tổng quan về cầu; các khái niệm về công trình nhân tạo trên đường; mặt cầu và đường người đi; gối cầu; thiết kế các phương án cầu; đánh giá, so sánh lựa chọn phương án cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p cuc 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 2

  Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tổng quan về cầu và mố trụ cầu" tiếp tục trình bày về mố trụ cầu; khái niệm chung về mố trụ cầu; cấu tạo trụ cầu dầm; cấu tạo mố cầu dầm; mố trụ các loại cầu khác: cầu vòm, cầu khung dầm, cầu dây; tính toán mố trụ cầu hệ dầm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cuc 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình bề mặt" cung cấp cho học viên những nội dung: khái niệm chung về công tác đất; tính khối lượng công tác đất; công tác chuẩn bị thi công phần ngầm công trình; thi công đất; thi công đắp đất; thi công đóng cọc ván cừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình bề mặt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: công tác thi công cốt thép; công tác bê tông; công tác thi công phần hoàn thiện; thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép; thi công lắp ghép công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Cầu thép

  Giáo trình Cầu thép

  Giáo trình "Cầu thép" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm cầu thép; cấu tạo cầu dầm thép; thi công cầu dầm thép và dầm thép bê tông liên hợp; tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cuc 22/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu

  Giáo trình Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu

  Giáo trình "Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu" cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế thi công các hạng mục của công trình cầu; thi công móng, mố và trụ cầu; thi công kết cấu nhịp cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cuc 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu giáo trình "Cầu bê tông cốt thép" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm ban đầu và số liệu thiết kế; cấu tạo cầu bê tông cốt thép thường; cấu tạo cầu dầm bê tông cốt thép thường; tính toán nội lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p cuc 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu giáo trình "Cầu bê tông cốt thép" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán dầm cầu bê tông cốt thép thường; cấu tạo và tính toán dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dầm, khung liên tục bê tông cốt thép; gối cầu bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p cuc 22/10/2022 4 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công công trình ngầm tiết diện nhỏ; thi công công trình ngầm trong đất đá rắn đồng nhất; đào các hầm trạm và ngã ba; đào hầm trong đất đá mềm đồng nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p cuc 22/10/2022 10 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác xây dựng các công trình ngầm; kết cấu chống giữ công trình ngầm; kết cấu chống bằng bê tông, bê tông cốt thép liền khối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p cuc 22/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số