• Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa sau đây với các số liệu về sổ kiểm nghiệm sai số 2C của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định rồi ngắm chính xác đọc số bàn độ ngang ở thuận và đảo kính), sổ kiểm nghiệm sai số mo của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định ở độ cao khác nhau ngắm chính xác đọc số bàn độ đứng ở thuận và đảo kính),.. Tài liệu dành cho đối...

   10 p cuc 28/06/2019 10 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 6: Thanh toán và tin dụng Quốc tế

   Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 6: Thanh toán và tin dụng Quốc tế

  Chương 6: Thanh toán và tin dụng Quốc tế thuộc tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng chia sẻ tới bạn về: khái niệm thanh toán quốc tế, vai trò thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế...

   11 p cuc 23/01/2019 34 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt

  Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt thuộc tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng cung cấp tới bạn kiến thức sau: Khái niệm và bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), một số yếu tố cơ bản trong thanh toán không dùng tiền mặt, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cuc 23/01/2019 37 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 4: Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 4: Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 4: Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đề cấp về các nội dung chi tiết về: Hệ thống ngân hàng (sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại ), các tổ chức tài chính phi ngân hàng (khái...

   16 p cuc 23/01/2019 37 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 3: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 3: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 3: Tín dụng và lãi suất tín dụng có nội dung gồm 3 phần: Tín dụng (khái niệm và đặc điểm của tín dụng, phân loại tín dụng, chức năng của tín dụng, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế); lãi suất tín dụng và phương pháp tĩnh lãi.

   16 p cuc 23/01/2019 35 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Lạm phát tiền tệ

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Lạm phát tiền tệ

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Lạm phát tiền tệ có nội dung gồm 5 phần: Khái niệm và đo lường lạm phát; phân loại lạm phát; nguyên nhân và hậu quả của lạm phát, các giải pháp kiềm chế lạm phát, lạm phát ở Việt Nam và các biện pháp kiềm chế lạm phát nhằm ổn định tiền tệ trong điều kiện của Việt Nạm hiện nay.

   16 p cuc 23/01/2019 36 0

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 1: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 1: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ

  Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 1: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ có kết cấu nội dung gồm 4 phần chia sẻ tới bạn đọc về: Nguồn gốc ra đời và chức năng của tiền tệ; chế độ lưu thông tiền tệ; quy luật lưu thông tiền tệ; cung cầu tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng

   16 p cuc 23/01/2019 40 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 6: Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 6: Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 6: Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép cung cấp tới các bạn kiến thức hữu ích về: Công tác đà giáo ván khuôn cốt thép đổ bê tông cốt thép; công tác thi công lắp ghép dầm bê tông cốt thép; thi công kết cấu nhịp cầu lớn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   63 p cuc 23/01/2019 43 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 5: Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép và cầu thép liên hợp bản bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 5: Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép và cầu thép liên hợp bản bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 5: Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép và cầu thép liên hợp bản bê tông cốt thép cung cấp nội dung về: Trình tự xây dựng, lắp kết cấu nhịp trên đà giáo, phương pháp lắp hẫng và bán hẫng, liên kết cầu nhịp xuống gối, lắp cầu thép bằng phương pháp lao dọc, lắp cầu thép bằng phương pháp chở nổi. Mời các bạn...

   27 p cuc 23/01/2019 34 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Thi công thân mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Thi công thân mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Thi công thân mố trụ cầu cung cấp nguồn kiến thức cho các bạn sinh viên về: Ván khuôn cho bê tông đúc tại chỗ và công tác bê tông cho thân mố trụ. Hy vong bài giảng này sẽ mang tới cho các bạn nguồn kiến thức hữu ích về kỹ thuật thi công thân mố trụ cầu, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cuc 23/01/2019 43 1

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Xây dựng móng cọc mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Xây dựng móng cọc mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Xây dựng móng cọc mố trụ cầu đem tới cho các bạn vốn kiến thức về kỹ thuật thi công móng cọc chế tạo sẵn (Chế tạo cọc bê tông cốt thép, phương pháp và thiết bị hạ cọc thuật đóng cọc), thi công cọc bê tông cốt thép đúc tại chỗ (Cọc nhồi, cọc khoan nhồi). Mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức về xây...

   12 p cuc 23/01/2019 42 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Xây dựng móng nông mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Xây dựng móng nông mố trụ cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Xây dựng móng nông mố trụ cầu có nội dung đề cấp về: Xây dựng móng nông trên cạn, xây dựng móng nông ở nơi có mặt nước, và thi công dưới nước chi tiết hơn nữa là những kỹ thuật về (Hố móng đào trần, hút nước trong hố móng,..). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức về kỹ thuật xây dụng móng...

   14 p cuc 23/01/2019 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số