• Hướng dẫn lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019

  Hướng dẫn lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng phản ánh dòng tiền đi ra và vào của doanh nghiệp. Đối với báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có cách lập là theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. TaiLieu.VN xin chia sẻ với các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như một số yêu cầu khi làm loại báo cáo này. Để tham khảo...

   12 p cuc 31/12/2019 8 0

 • Hướng dẫn lập Bảng cân đối Kế toán năm 2019

  Hướng dẫn lập Bảng cân đối Kế toán năm 2019

  Mục đích lập Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có...

   8 p cuc 31/12/2019 11 0

 • Mẫu các loại Báo cáo tài chính năm 2019

  Mẫu các loại Báo cáo tài chính năm 2019

  Tài liệu tổng hợp tất cả các mẫu Báo cáo, Bảng trong Bộ Báo cáo tài chính mà các kế toán viên cần làm mỗi kì: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...Để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Báo cáo tài chính khác, mời các bạn xem tại Bộ Tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế.

   136 p cuc 31/12/2019 10 0

 • Hướng dẫn lập thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2019

  Hướng dẫn lập thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2019

  Thuyết minh Báo cáo tài chính: là tài liệu được đọc cùng với các báo cáo trước đó trong Bộ Báo cáo tài chính. "Hướng dẫn lập thuyết minh Báo cáo tài chính" sẽ giúp bạn đọc nắm được các danh mục cần thiết trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng như những yêu cầu về mặt trình bày và nội dung của Bản thuyết minh sao cho người quản lí nắm...

   7 p cuc 31/12/2019 7 0

 • Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

  Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

  Tiếp theo các hướng dẫn đã ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu bản Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (bao gồm cả khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và cụm làng nghề).

   121 p cuc 31/12/2019 10 0

 • Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án xử lý nước thải đô thị

  Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án xử lý nước thải đô thị

  Giới thiệu tóm tắt dự án xử lý nước thải đô thị; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án xử lý nước thải đô thị; đánh giá tác động của dự án xử lý nước thải đô thị tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án...

   56 p cuc 31/12/2019 11 0

 • Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Nội dung của tài liệu giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện - quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô, những lợi ích của việc ứng dụng giải pháp, điểm khác biệt và nội dung của giải pháp, phần mềm ứng dụng, hình thức cung cấp, khách hàng tiêu biểu và các cách thức liên hệ.

   13 p cuc 26/11/2019 74 0

 • Danh mục mẫu Báo cáo tài chính

  Danh mục mẫu Báo cáo tài chính

  Tài liệu tổng hợp một số mẫu Báo cáo tài chính cần thiết cho một chuẩn mực Kế toán cụ thể bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Báo cáo tài chính khác, mời các bạn xem tại Bộ Tài liệu Báo cáo Tài chính và...

   11 p cuc 26/10/2019 31 0

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác...

   15 p cuc 26/10/2019 26 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM

  Đề cương chi tiết học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM

  Đề cương chi tiết học phần "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin" với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học; xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và...

   21 p cuc 26/10/2019 31 0

 • Đề cương Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Đề cương Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Đề cương môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin được cấu trúc thành 2 học phần: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

   28 p cuc 26/10/2019 30 0

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, công trình: Biển hiệu quảng cáo

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, công trình: Biển hiệu quảng cáo

  Kết cấu biển hiệu quảng cáo khá phổ biến trong xây dựng và có khá nhiều cách thức liên kết với đất để triệt tiêu lên hệ kết cấu này. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, công trình "Biển hiệu quảng cáo" dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và...

   11 p cuc 26/10/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số