• Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình - Trần Khánh

  Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình - Trần Khánh

  Bài viết "Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình" trình bày nội dung nghiên cứu khảo sát phương pháp bình sai truy hồi và ứng dụng để xử lý kết nối các trị đo mặt đất và trị đo GPS trong mạng lưới khống chế trắc địa công trình hỗn hợp. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo...

   5 p cuc 28/06/2019 13 1

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai) trình bày phương pháp và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ cho mỏ than Đèo Nai bằng công nghệ thông tin, bao gồm dữ liệu về cấu trúc địa chất, kiến tạo, quan trắc dịch động, tính chất cơ lý đá,… qua đó giúp người dùng cập nhật, xử lý thông tin địa...

   6 p cuc 28/06/2019 8 0

 • Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún

  Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún

  Bài viết Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún trình bày: Phương pháp xây dựng mô hình lún nền móng công trình trong không gian và mô hình lún theo thời gian cùng với đề xuất sử dụng mô hình lún được thành lập để nội suy giá trị độ lún đối với những mốc quan trắc lún bị hỏng trong 1 chu kỳ quan trắc lún,... Mời...

   9 p cuc 28/06/2019 8 0

 • Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  In Vietnam, project cycle management (PCM) of road investment projects consists of investment preparation, implementation, construction, and operation processes. The postevaluation of projects during operation has not yet been considered through PCM in a systematic and effective manner. This paper discussed project management issues of road infrastructure projects in Vietnam. Then the paper introduced the post-evaluation process for...

   16 p cuc 28/06/2019 5 0

 • Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  The objective of the paper is to present a comprehensive procedure to carry out the SDS for a nationwide road network including sound trade-off analyses of all constituent sub-networks. Although the Highway Development and Management System (HDM-4) is used as an OES in the case study in this paper, the proposed procedure is general enough to allow almost any OESs.

   16 p cuc 28/06/2019 6 0

 • Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  The paper presents a systematic approach to find optimal maintenance strategies for pavement management systems by using the World Bank’s Highway Development and Management System (HDM-4) combined with gradient methods proposed by Tsunokawa et al (2005). The optimal maintenance strategy is defined as the set of optimal maintenance options corresponding to different traffic levels and various initial pavement conditions, which minimizes the...

   14 p cuc 28/06/2019 6 0

 • Bài học cho công tác phát triển và quản lý đường bộ thông qua nghiên cứu đánh giá sau Dự án Nâng cấp Quốc lộ 5

  Bài học cho công tác phát triển và quản lý đường bộ thông qua nghiên cứu đánh giá sau Dự án Nâng cấp Quốc lộ 5

  Công tác đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu ban đầu đề ra, hiệu quả đầu tư, tác động đến môi trường và xã hội, và vấn đề phát triển bền vững của dự án trong giai đoạn vận hành và khai thác chưa được quan tâm một cách có khoa học, có luận chứng, và chưa được xem xét là quy trình bắt buộc trong công tác đầu tư dự án. Bài viết này...

   9 p cuc 28/06/2019 7 0

 • Khảo sát các tham số thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong mặt đường bê tông xi măng

  Khảo sát các tham số thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong mặt đường bê tông xi măng

  Sự thay đổi tải trọng và nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi ứng suất, chiều dày trong tấm bê tông mặt đường. Bên cạnh đó, còn các tham số khác ảnh hưởng đến ứng suất và chiều dày mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trong quá trình thiết kế như chiều dài tấm, chiều dày tấm, hệ số chiết giảm theo tiêu chuẩn thiết kế đường...

   8 p cuc 28/06/2019 6 0

 • Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ

  Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ

  Trong bài báo này, tác giả xây dựng phương pháp thực hiện thông qua phân tích các dự án đã thực hiện và tiến hành khảo sát điều tra trên những đối tượng liên quan trong quá trình thực hiện dự án để xác định các nguyên nhân và đưa ra giải pháp hạn chế phát sinh CPXD công trình đường bộ. Nghiên cứu được thực hiện cụ thể trên địa bàn Quảng...

   8 p cuc 28/06/2019 10 0

 • Các chú ý khi ứng dụng mô hình HDM-4 trong công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường bộ Việt Nam

  Các chú ý khi ứng dụng mô hình HDM-4 trong công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường bộ Việt Nam

  Do vậy, bài báo này sẽ đề cập đến các vấn đề cần chú ý và đưa ra các chỉ dẫn cần thiết khi sử dụng mô hình HDM-4 cho các phân tích ở cả mức độ chiến lược và mức độ dự án. Bên cạnh đó, bài báo còn đề ra các định hướng cho việc sử dụng mô hình này có hiệu quả cao trong các điều kiện cụ thể của Việt Nam.

   11 p cuc 28/06/2019 6 0

 • True Optimization of Pavement Maintenance Options with What-If Models

  True Optimization of Pavement Maintenance Options with What-If Models

  A prototypical problem road agencies are faced with is to find the optimal application schedule of maintenance works for a given road section. To solve such problems what-if models such as the road transport investment model (RTIM), the highway economic requirements system (HERS), and the highway development and management tool (HDM-4) are widely used to predict the consequences of different maintenance options. With these models maintenance...

   12 p cuc 28/06/2019 7 0

 • Nghiên cứu sử dụng đường cong T - Z dự báo quan hệ tải trọng - Độ lún của cọc khoan nhồi ở khu vực Hà Nội

  Nghiên cứu sử dụng đường cong T - Z dự báo quan hệ tải trọng - Độ lún của cọc khoan nhồi ở khu vực Hà Nội

  Bài viết Nghiên cứu sử dụng đường cong T - Z dự báo quan hệ tải trọng - Độ lún của cọc khoan nhồi ở khu vực Hà Nội trình bày: Ứng dụng của thiết bị đo biến dạng dọc theo thân cọc trong thí nghiệm nén tĩnh giúp cho có được nhiều số liệu kết quả từ thí nghiệm này hơn, từ đó ta có thể xác định được sự phân bố tải trọng trong thân...

   9 p cuc 28/06/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số