• Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 do Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn nêu lên bài toán 7 cái cầu ở TP Königsberg; lịch sử của lý thuyết đồ thị; ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   6 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị của Nguyễn Trần Phi Phương nêu lên định nghĩa đồ thị; các thuật ngữ cơ bản; đường đi, chu trình, đồ thị liên thông; một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   26 p cuc 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Dưới đây là bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính do Nguyễn Trần Phi Phương biên soạn. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt được những nội dung về ma trận kề - ma trận trọng số; ma trận liên thuộc đỉnh cạnh; danh sách cạnh; danh sách kề.

   14 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây trình bày về tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị; tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị; tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông.

   14 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Đồ thị Euler và đồ thị Halmiton do Nguyễn Trần Phi Phương thực hiện giới thiệu tới các bạn những nội dung về đồ thị Euler; đồ thị Hamilton. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   13 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Bài toán đường đi ngắn nhất của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây bao gồm những nội dung về đồ thị có trọng số - bài toán đường đi ngắn nhất; thuật toán Ford-Bellman; thuật toán Dijkstra; thuật toán Floyd – đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh.

   20 p cuc 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Cây của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây để nắm bắt được những kiến thức về định nghĩa, tính chất; bài toán cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   38 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 1, 2 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 1, 2 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán - Chương 1, 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của số học và thuật toán, bao gồm các định nghĩa, định lý, các bài toán cũng như các vấn đề tiêu biểu trong số học. Trong chương này các bạn sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về thuật toán và số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cuc 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 3, 4, 5 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán: Chương 3, 4, 5 - Nguyễn Đạt Thông

  Bài giảng Nhập môn Số học thuật toán - Chương 3, 4, 5 trình bày các ý tưởng và các cài đặt cơ bản của các thuật toán liên quan đến việc biểu diễn, tính toán, giải quyết các vấn đề của số học trên máy tính; giới thiệu một số ứng dụng tiêu biểu của số học trong các lĩnh vực mật mã và mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các...

   45 p cuc 28/02/2018 15 0

 • Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ tuyến tính - Nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính, xác định ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính, liên hệ tọa độ của véctơ qua ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p cuc 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Dạng toàn phương - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Dạng toàn phương - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Dạng toàn phương" do TS. Lê Xuân Đại biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, dạng toàn phương xác định dấu, nhận dạng đường và mặt bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cuc 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, khai căn số phức, định lý cơ bản của đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p cuc 28/02/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số