• Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 1: Công tác khai thác, bảo quản và sửa chữa cầu

  Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 1: Công tác khai thác, bảo quản và sửa chữa cầu

  Chương 1 - Công tác khai thác, bảo quản và sửa chữa cầu. Những nội dung chính được trình bày trong chương 1 gồm có: Tổ chức bộ máy quản lý khai thác các công trình, kiểm tra và sửa chữa cầu thép, kiểm tra và sửa chữa cầu bê tông cốt thép.

   8 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 2: Công tác kiểm định và gia cố cầu

  Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 2: Công tác kiểm định và gia cố cầu

  Trong chương này, người học thể hiểu được các nội dung kiến thức như: Mục đích của công tác kiểm định cầu, nội dung công tác kiểm định cầu, gia cố cầu thép, gia cố kết cấu nhịp dầm đặc, gia cố giàn chủ, gia cố hoặc làm lại hệ liên kết giữa các dàn chủ, gia cố cầu bê tông cốt thép và cầu đá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 3: Biến dạng, hư hỏng của đường ôtô và phương pháp xác định

  Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 3: Biến dạng, hư hỏng của đường ôtô và phương pháp xác định

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 3 gồm có: Khái niệm chung về khoa học khai thác đường, biến dạng hư hỏng điển hình của nền mặt đường, ảnh hưởng của sự không bằng phẳng đến điều kiện vận chuyển và phương pháp đánh giá độ bằng phẳng, độ hao mòn của mặt đường và phương pháp xác định,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   12 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 4: Đánh giá múc độ an toàn giao thông của đường ôtô

  Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 4: Đánh giá múc độ an toàn giao thông của đường ôtô

  Để đánh giá mức độ nguy hiểm của các đoạn đường có thể dùng biểu đồ vận tốc xe chạy trên đường hoặc điều tra vận tốc thực tế trên các đoạn đường đang sử dụng và dựa theo các số liệu thống kê về tai nạn giao thông. Phương pháp đầu dùng hệ số an toàn, phương pháp sau dùng hệ số tai nạn để đánh giá mức độ nguy hiểm của các...

   5 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 5: Phân loại sữa chữa và kỹ thuật sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác cầu đường - Chương 5: Phân loại sữa chữa và kỹ thuật sửa chữa đường

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Phân loại các hình thức sửa chữa, kỹ thuật sửa chữa mặt đường cấp thấp, kỹ thuật sửa chữa mặt đường cấp cao. Mời các bạn cùng tham khảo chương 4 để biết thêm nội dung chi tiết.

   10 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi; Chương 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Chương 4: Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 5: Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng;...

   154 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề; Tiến hành một nghiên cứu kinh tế kỹ thuật; Đạo đức nghề nghiệp & Quyết định kinh tế; Lãi suất và Suất hoàn vốn; Thuật ngữ & Ký hiệu; Dòng tiền; Đương lượng kinh tế; Lãi đơn và Lãi kép; Suất hoàn vốn tối thiểu; Sử dụng bảng tính;...Mời các bạn...

   10 p cuc 27/05/2020 7 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 do Đặng Thế Gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung chương gồm 2 phần lớn, phần 1 là Thời gian và Lãi suất giúp các bạn nắm kiến thức như: Hệ số (thanh toán) đơn, Hệ số giá trị hiện tại của chuỗi đều (P/A) và Hệ số thu hồi vốn (A/P); Hệ số giảm A/F và Hệ số phức của...

   9 p cuc 27/05/2020 7 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Tiếp nội dung phần 2 sẽ cung cấp các kiến thức về Hệ số độ dốc số học P/G và A/G (Chuỗi thay đổi đều); Hệ số độ dốc P/G; Hệ số độ dốc A/G; Hệ số độ dốc số học F/G; Hệ số độ dốc hình học (Chuỗi thay đổi không đều); Tìm lãi suất và số năm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi đều nhảy; Chuỗi đều và giá trị đơn bất kỳ; Chuỗi dốc đều nhảy; Chuỗi dốc giảm nhảy;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Chương 4.1 trình bày về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lãi suất danh nghĩa; Lãi suất hiệu dụng; Lãi suất thực tế; Quan hệ giữa các khái niệm lãi suất; Lãi suất hiệu dụng hàng năm; Lãi suất hiệu dụng cho thời đoạn bất kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cuc 27/05/2020 7 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quan hệ tương đương: Kỳ hạn thanh toán & Thời gian gộp lãi; Quan hệ P ~ F khi PP ≥ CP; Quan hệ A~G~g khi PP ≥ CP; Quan hệ P ~ F khi PP < CP; Lãi suất hiệu dụng của lãi gộp liên tục; Lãi suất thay đổi;...Mời các...

   13 p cuc 27/05/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số