• Phát triển kiến trúc xanh tại Việt Nam - GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng

  Phát triển kiến trúc xanh tại Việt Nam - GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng

  Bài thuyết trình "Phát triển kiến trúc xanh tại Việt Nam" giúp bạn đọc hiểu về công trình kiến trúc xanh, những lợi ích về kinh tế; môi trường; xã hôi; cộng đồng. Nêu lên những tồn tại và rào cản với vấn đề sử dụng năng lượng trong nhà ở, trình bày những hoạt động công trình xanh, các tiêu chí đánh giá quy hoạch; thiết kế kiến trúc các...

   51 p cuc 17/09/2015 224 5

 • Đô thị hóa - ThS. Nguyễn Trường Ngân

  Đô thị hóa - ThS. Nguyễn Trường Ngân

  Bài giảng: Đô thị hóa trình bày các nội dung về khái niệm đô thị hóa, vai trò của đô thị hóa và hiện trạng đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam hiện nay cũng như các tác động của đô thị hóa. Từ đó, đưa ra những giải pháp triển đô thị hóa một cách bền vững.

   26 p cuc 19/03/2014 233 1

 • QUY HOẠCH CHIỀU CAO NỀN KHU ĐẤT DÂN DỤNG

  QUY HOẠCH CHIỀU CAO NỀN KHU ĐẤT DÂN DỤNG

  Nhiệm vu quy hoạch chiều cao khu dân dụng:-Tạo bề mặt địa hình thiết kế thuận lợi cho mọi sinh hoạt(ăn, ở, đi lại )của dân cư . -Không ngập lụt -Độ cao và hướng dốc hợp lý 2-Nguyên tắc thiết kế quy hoạch chiều cao khu dân dụng : - Bảo đảm thuận lợi và an toàn cho sự đi lại của người và xe cộ. - Bám sát địa hình tự nhiên.

   26 p cuc 14/08/2013 296 8

 • QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU ĐẤT CÂY XANH

  QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU ĐẤT CÂY XANH

  NHIỆM VỤ CƠ BẢN: 1. Cố gắng giữ gìn lớp đất mặt màu mỡ , các khu vực cây xanh cây cổ thụ hiện hữu. Nếu phải san lấp thì dồn và giữ lớp đất màu để lại để phủ lớp mặt sau khi đã san lấp. 2. Luôn luôn giữ đất ẩm để cây xanh phát triển chống xâm thực đất ( xói lỡ , sạt lở , sụt đất …) 3.Đảm bảo thoát nước mưa tốt , chống...

   40 p cuc 14/08/2013 182 6

 • QUY HOẠCH CHIỀU CAO ĐƯỜNG PHỐ VÀ QUẢNG TRƯỜNG

  QUY HOẠCH CHIỀU CAO ĐƯỜNG PHỐ VÀ QUẢNG TRƯỜNG

  Đường phố, ngả giao nhau và quảng trường là những bộ phận quan trọng của đô thị. Công tác quy hoạch chiều cao đường phố, ngả giao nhau, quảng trường có vai trò quyết định trong việc QH chiều cao nền khu đất xây dựng: cao độ đường phố, ngả giao nhau, quảng trường. Người ta thiết kế nền khu đất xây dựng cao hơn đường phố để tiện cho...

   97 p cuc 14/08/2013 318 11

 • BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

   BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

  Nút giao thông là vùng có hai hay nhiều hơn hai đường cắt nhau, ở đó có các dòng xe tiếp tục chạy thẳng hoặc rẽ trái, rẽ phải. Theo tương quan cao độ, có hai loại nút giao thông: Nút giao thông cùng cao độ Nút giao thông khác cao độ Giao nhau khác mức không có chuyển dòng – grade seperation Giao nhau khác mức có đường chuyển dòng xe rẽ trái, rẻ phải –...

   83 p cuc 14/08/2013 273 10

 • BÀI 1 GIAO THÔNG ĐÔ THỊ KHÁI NIỆM CHUNG

  BÀI 1 GIAO THÔNG ĐÔ THỊ KHÁI NIỆM CHUNG

  + Đô thị là một khái niệm: - Điểm dân cư tập trung - Kinh tế phi nông nghiệp 60% - Dân cư 6000 dân - Có đủ các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ + Phạm vi lãnh thổ đô thị: - Là phạm vi giới hạn khu vực đất đai đảm bảo phục vụ cho các nhu cầu và hoạt động trong đô thị - Phạm vi lãnh thổ đô thị khác với giới hạn hành chánh của một...

   117 p cuc 14/08/2013 235 6

 • Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

  Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

  Nhằm trang bị cho sinh viên hiểu và vận dụng được các quy luật trong kinh tế: qui luật giá trị, giá trị thặng dư, cung, cầu, cạnh tranh…đặc biệt là qui luật giá trị và giá trị thặng dư. Từ đó làm sáng tỏ qui luật kinh tế cơ bản của CNTB và vận dụng vào việc lý giải các vấn đề trong nền kinh tế.

   57 p cuc 14/08/2013 407 5

 • KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Ngành xây dựng vừa là hoạt động sản xuất vừa là hoạt động nghệ thuật nên quá trình phát triển của nó vừa chịu ảnh hưởng của phương thức sản xuất vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố thuộc kiến trúc thượng tầng của một hình thái xã hội nhất định. Là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển của nhân...

   27 p cuc 14/08/2013 203 7

 • Tổng quan về Báo cáo tài chính - ĐH. Mở Tp.HCM

  Tổng quan về Báo cáo tài chính - ĐH. Mở Tp.HCM

  Tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam Cơ sở đánh giá và chính sách kế toán Thông tin bổ sung Biến động nguồn vốn CSH Thông tin khác Nợ tiềm tàng Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ Nghiệp vụ quan trọng với các bên liên quan …

   36 p cuc 14/08/2013 190 4

 • Tài chính và quản trị tài chính

  Tài chính và quản trị tài chính

  Tài chính là nói đến tiền vốn • Vốn luôn được xem xét trên hai khía cạnh: – Vốn đầu tư vào những tài sản nào? – Vốn lấy từ nguồn nào? • QTTC điều khiển nguồn tiền vốn. Các chức năng và các hoạt động của quản trị tài chính Các chức năng: – Huy động vốn cho hãng với chi phí tối thiểu và rủi ro có thể chấp nhận được –...

   240 p cuc 14/08/2013 214 5

 • CHƯƠNG: TÀI CHÍNH CÔNG

  CHƯƠNG: TÀI CHÍNH CÔNG

  Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cho xã hội.Tài chính công bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ hỗ trợ tài chính…), tài chính các đơn vị quản lý hành chính, tài chính các...

   55 p cuc 14/08/2013 234 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số