• Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính

    Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính

    Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính tập hợp 11 đề thi trắc nghiệm môn Quản trị tài chính có đáp án. Nội dung của các đề thi bám sát chương trình học của môn Quản trị tài chính giúp sinh viên dễ dàng hệ thống và kiểm tra kiến thức.

     24 p cuc 29/05/2014 413 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số