• Giáo trình Thi công cầu: Phần 2

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 2

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung xây dựng nhịp cầu thép và thép liên hợp bản bê tông cốt thép; xây dựng cầu dây, cầu treo; tổ chức và quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   219 p cuc 28/09/2020 23 0

 • Giáo trình Thi công cầu: Phần 1

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 1

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 1 với các nội dung kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu; xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nữa nội dung kiến thức.

   79 p cuc 28/09/2020 26 0

 • Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  "Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô" với các nội dung các nhóm thí nghiệm cơ bản về đất xây dựng đường; một số thí nghiệm cốt liệu dùng trong xây dựng đường; các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu gia cố chất kết dính vô cơ.

   105 p cuc 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép" với các các nội dung chính sau: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép, chế tạo cầu thép, lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p cuc 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trình bày các nội dung chính sau: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép, chế tạo kết cấu nhịp cầu dùng cho lắp ghép, lao lắp kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép lắp ghép, xây dựng kết cấu nhịp cầu BTCT toàn khối, xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo...

   68 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu" trình bày các nội dung chính sau: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu, xây dựng kết cấu mố trụ cầu, xây dựng đường hai đầu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cuc 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu, công tác đo đạc trong xây dựng cầu, kết cấu phụ trợ trong thi công cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cuc 28/09/2020 18 0

 • Bài giảng Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đúc hẫng

  Bài giảng Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đúc hẫng

  "Bài giảng Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đúc hẫng" với các nội dung đúc hẫng cân bằng, các thành phần xây dựng bê tông cốt thép, kết cấu của bê tông... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 28/09/2020 17 0

 • Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 2 tiếp nối phần 1 với các nội dung cầu bê tông cốt thép; những vấn đề chung về cầu bê tông cốt thép; cầu bản và cầu dầm bê tông dự ứng lực lắp ghép; tính toán cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; tính toán phân bố tải trọng cho các bộ phận kết cấu nhịp; tính toán bản mặt cầu, dầm ngang và dầm...

   103 p cuc 21/08/2020 63 3

 • Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 1 gồm 3 chương với những nội dung khái niệm chung về công trình cầu; cấu tạo các bộ phận của hệ mặt cầu; cơ sở thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05.

   101 p cuc 21/08/2020 59 2

 • Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1 với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô; thiết kế bình đồ; thiết kế trắc học, thiết kế trắc ngang và nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   83 p cuc 21/08/2020 49 1

 • Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2 thông tin đến các bạn những kiến thức về thiết kế áo đường mềm; thiết kế áo đường cứng; thiết kế nút giao thông; thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm.

   76 p cuc 21/08/2020 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số