• Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm khai thác của đường ô tô; Dòng xe; Dòng xe nhiều thành phần; Một số hình ảnh về hư hỏng đường trong quá trình khai thác; Chất lượng khai thác đường theo thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cường độ cảm xúc tối ưu; Đánh giá mức độ phù hợp của môi trường; Tác động của ô tô trên đường; Đặc điểm tác dụng của tải trọng thẳng đứng trên đường ô tô;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p cuc 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa nền đường ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp thấp; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toổ chứa quản lý khai thác; Sơ đồ tổ chức cục đường bộ Việt Nam; Khu quản lý đường bộ; Phân khu, công ty quản lý và sửa chửa đường bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khai thác; Đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô; Phương pháp đánh giác mức độ an toàn giao thông của đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc quản lý báo hiệu đường bộ; Các thiết bị phân luồng, hướng dẫn giao thông và các thiết bị phòng hộ; Quản lý khai thác hệ thống biển báo và thiết bị trên đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Mô hình toán học cho bài toán phân loại các khuyết tật mặt đường

  Mô hình toán học cho bài toán phân loại các khuyết tật mặt đường

  Bài viết Mô hình toán học cho bài toán phân loại các khuyết tật mặt đường trình bày mạng nơ-ron tích chập - cấu trúc VGG16 để phân loại các khuyết tật mặt đường, với phương pháp dựa trên đồ thị để tối ưu hóa việc phân đoạn hình ảnh trên hình ảnh khuyết tật mặt đường.

   11 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 1

  Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đường ô tô cao tốc; lý luận về hạ tầng kỹ thuật đường bộ và đường ô tô cao tốc; lợi ích kinh tế xã hội của việc khai thác đường ô tô cao tốc - đường ô tô cao tốc...

   104 p cuc 22/08/2022 34 0

 • Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 2

  Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung chương 4 - Giải pháp khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p cuc 22/08/2022 35 0

 • Ebook Handbook of hydraulics (Seventh edition): Part 1

  Ebook Handbook of hydraulics (Seventh edition): Part 1

  Ebook Handbook of hydraulics for the solution of hydraulic engineering problems (Seventh edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1: fluid properties and hydraulic units; chapter 2: hydrostatics; chapter 3: fundamental concepts of flow; chapter 4: orifices, gates, and tables; chapter 5: weirs; chapter 6: pipes; chapter 7: steady uniform flow in open channels.

   135 p cuc 22/08/2022 34 0

 • Ebook Handbook of hydraulics (Seventh edition): Part 2

  Ebook Handbook of hydraulics (Seventh edition): Part 2

  Ebook Handbook of hydraulics for the solution of hydraulic engineering problems (Seventh edition): Part 1 presents the following content: Chapter 8: open channels with non-uniform flow; chapter 9: high-velocity transitions; chapter 10: wave motion and forces; chapter 11: spatially variable and unsteady flow; chapter 12: measurement of flowing water; chapter 13: advances in hydraulics using computer technology; chapter 14: applicable computer...

   178 p cuc 22/08/2022 29 0

 • Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 2

  Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 2

  Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 2 presents the following content: Chapter 5 series and parallel pipeline systems, chapter 6 pumps and turbines, appendix A properties of water, appendix B properties of common liquids, appendix C dimensions of steel pipe, appendix D dimensions of type k copper tubing, appendix E conversion factors.

   76 p cuc 22/08/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số