• Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4 - Lập phương án công trình cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập phương án tuyến đường giao thông; Lập phương án cầu và cầu trong nút giao lập thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3 - Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và xây dựng cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự án đầu tư – các giai đoạn đầu tư thiết kế cầu; Tiêu chuẩn thiết kế cầu; Khổ giới hạn; Tải trọng tính toán thiết kế cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2 - Các kết cấu và thiết bị phụ trợ trên cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ phận mặt cầu; lan can, vỉa hè, lề người đi bộ; Độ dốc, phòng nước và thoát nước trên cầu; Khe co giãn và gối cầu; Khe co giãn và gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1 - Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng công trình giao thông; Phân cấp công trình xây dựng; Phân loại công trình xây dựng; Các công trình thoát nước; Các bộ phận cơ bản của công trình cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và Thế giới; Các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường; Ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe;....Mời các bạn...

   38 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nền đường; Rãnh thoát nước; Cống thoát nước; Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường bộ; Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường; Phân loại đường về mặt quản lý và xếp loại...

   24 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trồng cây; Biển báo hiệu trên đường ôtô; Vạch kẻ đường; Cọc tiêu; Thiết bị phòng hộ; Đường cứu nạn; Đèn tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống tổ chức; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý; Công tác quản lý đường ôtô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Đánh giá chất lượng chạy xe của mặt đường; Đánh giá năng lực chống trơn trượt của mặt đường; Đánh giá năng lực chịu tải của kết cấu mặt đường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô; Các hư hỏng thường gặp trên đường và nguyên nhân gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô; Hiện trạng giao thông vận tải đường bộ Việt Nam; Phân loại công tác bảo dưỡng sữa chữa đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 23/05/2022 5 0

 • Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường

  Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường

  Độ đặc hay mật độ của vật liệu là tỷ số giũa phần thể tích hoàn toàn đặc so với thể tích tự nhiên của mẫu vật liệu. Độ đặc được ký hiệu d , thường tính bằng %. độ rỗng so với thể tích tự nhiên của mẫu vật liệu. độ rỗng được ký hiệu r, thường tính bằng %. Độ rỗng là một chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng

   139 p cuc 27/04/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số