• Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình - Trần Khánh

  Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình - Trần Khánh

  Bài viết "Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình" trình bày nội dung nghiên cứu khảo sát phương pháp bình sai truy hồi và ứng dụng để xử lý kết nối các trị đo mặt đất và trị đo GPS trong mạng lưới khống chế trắc địa công trình hỗn hợp. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo...

   5 p cuc 28/06/2019 62 1

 • Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa

  Báo cáo trắc địa sau đây với các số liệu về sổ kiểm nghiệm sai số 2C của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định rồi ngắm chính xác đọc số bàn độ ngang ở thuận và đảo kính), sổ kiểm nghiệm sai số mo của máy kinh vĩ (chọn điểm cố định ở độ cao khác nhau ngắm chính xác đọc số bàn độ đứng ở thuận và đảo kính),.. Tài liệu dành cho đối...

   10 p cuc 28/06/2019 61 0

 • Bài giảng Cơ trắc địa công trình - Trần Quang Thành

  Bài giảng Cơ trắc địa công trình - Trần Quang Thành

  Mời các bạn cùng tìm hiểu lưới khống chế mặt phẳng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các khu vực xây dựng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Cơ trắc địa công trình". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   73 p cuc 28/06/2019 60 0

 • Bài giảng Trắc địa công trình

  Bài giảng Trắc địa công trình

  Bài giảng Trắc địa công trình bao gồm những nội dung về lưới khống chế trắc địa công trình; bố trí công trình; một số dạng bố trí công trình cơ bản. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Xây dựng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   39 p cuc 28/06/2019 89 1

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai) trình bày phương pháp và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ cho mỏ than Đèo Nai bằng công nghệ thông tin, bao gồm dữ liệu về cấu trúc địa chất, kiến tạo, quan trắc dịch động, tính chất cơ lý đá,… qua đó giúp người dùng cập nhật, xử lý thông tin địa...

   6 p cuc 28/06/2019 40 0

 • Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún

  Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún

  Bài viết Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún trình bày: Phương pháp xây dựng mô hình lún nền móng công trình trong không gian và mô hình lún theo thời gian cùng với đề xuất sử dụng mô hình lún được thành lập để nội suy giá trị độ lún đối với những mốc quan trắc lún bị hỏng trong 1 chu kỳ quan trắc lún,... Mời...

   9 p cuc 28/06/2019 36 0

 • Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  Integrating Post-Evaluation into Project Cycle Management for Road Infrastructure Projects in Vietnam

  In Vietnam, project cycle management (PCM) of road investment projects consists of investment preparation, implementation, construction, and operation processes. The postevaluation of projects during operation has not yet been considered through PCM in a systematic and effective manner. This paper discussed project management issues of road infrastructure projects in Vietnam. Then the paper introduced the post-evaluation process for...

   16 p cuc 28/06/2019 46 0

 • Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  Methodological Development of Strategy Analysis for a Nationwide Road Network: Option Evaluation Systems with Dynamic Sectioning

  The objective of the paper is to present a comprehensive procedure to carry out the SDS for a nationwide road network including sound trade-off analyses of all constituent sub-networks. Although the Highway Development and Management System (HDM-4) is used as an OES in the case study in this paper, the proposed procedure is general enough to allow almost any OESs.

   16 p cuc 28/06/2019 42 0

 • Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  Optimal maintenance strategies for bituminous pavements: A case study in Vietnam using HDM-4 with gradient methods

  The paper presents a systematic approach to find optimal maintenance strategies for pavement management systems by using the World Bank’s Highway Development and Management System (HDM-4) combined with gradient methods proposed by Tsunokawa et al (2005). The optimal maintenance strategy is defined as the set of optimal maintenance options corresponding to different traffic levels and various initial pavement conditions, which minimizes the...

   14 p cuc 28/06/2019 46 0

 • Bài học cho công tác phát triển và quản lý đường bộ thông qua nghiên cứu đánh giá sau Dự án Nâng cấp Quốc lộ 5

  Bài học cho công tác phát triển và quản lý đường bộ thông qua nghiên cứu đánh giá sau Dự án Nâng cấp Quốc lộ 5

  Công tác đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu ban đầu đề ra, hiệu quả đầu tư, tác động đến môi trường và xã hội, và vấn đề phát triển bền vững của dự án trong giai đoạn vận hành và khai thác chưa được quan tâm một cách có khoa học, có luận chứng, và chưa được xem xét là quy trình bắt buộc trong công tác đầu tư dự án. Bài viết này...

   9 p cuc 28/06/2019 41 0

 • Khảo sát các tham số thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong mặt đường bê tông xi măng

  Khảo sát các tham số thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong mặt đường bê tông xi măng

  Sự thay đổi tải trọng và nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi ứng suất, chiều dày trong tấm bê tông mặt đường. Bên cạnh đó, còn các tham số khác ảnh hưởng đến ứng suất và chiều dày mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trong quá trình thiết kế như chiều dài tấm, chiều dày tấm, hệ số chiết giảm theo tiêu chuẩn thiết kế đường...

   8 p cuc 28/06/2019 44 0

 • Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ

  Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ

  Trong bài báo này, tác giả xây dựng phương pháp thực hiện thông qua phân tích các dự án đã thực hiện và tiến hành khảo sát điều tra trên những đối tượng liên quan trong quá trình thực hiện dự án để xác định các nguyên nhân và đưa ra giải pháp hạn chế phát sinh CPXD công trình đường bộ. Nghiên cứu được thực hiện cụ thể trên địa bàn Quảng...

   8 p cuc 28/06/2019 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số