• Bài giảng môn Cầu đường: Chương 1 – Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng môn Cầu đường: Chương 1 – Nguyễn Đức Hoàng

  "Bài giảng môn Cầu đường – Chương 1: Tổng quan về phần mềm ETABS" với các nội dung đơn vị tính toán; các đối tượng; đối tượng điểm Point Objects; trình tự các bước chính để giải bài toán; hệ tọa độ và lưới; hệ tọa độ địa phương (Local Coordinate System); công cụ dựng hình cơ bản; khai báo vật liệu và tiết diện...

   35 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng môn Cầu đường: Chương 2 – Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng môn Cầu đường: Chương 2 – Nguyễn Đức Hoàng

  "Bài giảng môn Cầu đường - Chương 2: Tải trọng và tổ hợp tải trọng" được biên soạn với các nội dung khai báo trường hợp tải trọng; cách gán các dạng tải trọng; tải trọng gió; tải trọng động đất; tổ hợp tải trọng, tổ hợp nội lực.

   17 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Đánh giá chấn động nổ mìn đến kết cấu vỏ chống của đường hầm Hải Vân khi tiến hành đào mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn

  Đánh giá chấn động nổ mìn đến kết cấu vỏ chống của đường hầm Hải Vân khi tiến hành đào mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn

  Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng các kết quả nghiên cứu của hầm Croix-Rousse, Lyon, Pháp để đề xuất đánh giá ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến vỏ bê tông liền khối của hầm chính trong quá trình đào mở rộng hầm phụ bằng trong điều kiện tương tự tại hầm đèo Hải Vân ở Việt Nam.

   8 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Phân tích lựa chọn chiều dày hợp lý kết cấu áo đường mềm theo ba điều kiện quy định trong 22TCN 211-06

  Phân tích lựa chọn chiều dày hợp lý kết cấu áo đường mềm theo ba điều kiện quy định trong 22TCN 211-06

  Bài viết tính toán lựa chọn chiều dày hợp lý kết cấu áo đường mềm theo ba điều kiện độ lún đàn hồi, độ bền cắt trượt, độ bền mỏi theo quy định trong 22TCN 211-06. Phân tích đánh giá bản chất công thức từng điều kiện để tìm ra miền chiều dày có lợi nhất giảm thiểu yếu tố ứng suất cắt trượt, kéo uốn phá hoại nhằm làm tăng...

   6 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Nghiên cứu đề xuất hệ số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước phục vụ thiết kế kết cấu mặt đường theo AASHTO 1993

  Nghiên cứu đề xuất hệ số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước phục vụ thiết kế kết cấu mặt đường theo AASHTO 1993

  Bài viết trình bày phương pháp xác định thông số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước trên cơ sở kết quả của thí nghiệm đo mô đun đàn hồi động tại hiện trường.

   8 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường: Phần 1 với các nội dung khái niệm chung về kết cấu bê tông cốt thép; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý thiết kế theo tiêu chuẩn; tính toán kết cấu bê tông kết thép theo trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn mỏi; tính toán cấu kiện bê tông kết thép chịu uốn ở ttgh cường độ.

   93 p cuc 28/12/2020 22 0

 • Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 "Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường" với các nội dung cấu kiện chịu nén; đại cương về thiết kế kết cấu thép; liên kết trong kết cấu thép; cấu kiện chịu kéo; cấu kiện chịu nén.

   72 p cuc 28/12/2020 14 0

 • Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu của sườn tăng cường dọc của dầm cầu thép chịu uốn

  Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu của sườn tăng cường dọc của dầm cầu thép chịu uốn

  Sườn tăng cường dọc (STCD) thường được sử dụng để tăng cường cho bản bụng của dầm cầu thép có chiều cao lớn nhằm tránh mất ổn định cục bộ của bản bụng, dẫn đến giảm khả năng chịu uốn của dầm. Bài viết này trình bày phương pháp xác định vị trí tối ưu và độ cứng chống uốn yêu cầu của STCD cho dầm cầu thép chịu uốn bằng...

   10 p cuc 28/11/2020 18 0

 • Đề xuất bộ điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo chủ động

  Đề xuất bộ điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo chủ động

  Bài viết này tập trung vào việc áp dụng phương pháp điều khiển tối ưu tuyến tính bậc hai LQR cho hệ thống treo chủ động sử dụng mô hình 1/2 theo phương ngang của ô tô. Bằng cách biến đổi hợp lý chỉ tiêu đặc tính hiệu suất J và véc tơ trạng thái x, có thể tổng hợp bộ điều khiển đáp ứng các mục tiêu thiết kế của hệ thống treo chủ động.

   8 p cuc 28/11/2020 21 0

 • Giáo trình Thi công cầu: Phần 2

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 2

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung xây dựng nhịp cầu thép và thép liên hợp bản bê tông cốt thép; xây dựng cầu dây, cầu treo; tổ chức và quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   219 p cuc 28/09/2020 61 1

 • Giáo trình Thi công cầu: Phần 1

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 1

  Giáo trình Thi công cầu: Phần 1 với các nội dung kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu; xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nữa nội dung kiến thức.

   79 p cuc 28/09/2020 73 1

 • Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  "Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô" với các nội dung các nhóm thí nghiệm cơ bản về đất xây dựng đường; một số thí nghiệm cốt liệu dùng trong xây dựng đường; các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu gia cố chất kết dính vô cơ.

   105 p cuc 28/09/2020 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số