25 năm cơ học đất và địa kỹ thuật công trình

Bài viết này làm cho bản tóm tắt kinh nghiệm và phân tích về thành tích, điểm yếu, thách thức và cơ hội của SMGE tại Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Đề xuất cho mô hình mới và các hoạt động để phát triển Xã hội Việt Nam của SMGE cũng như bài học kinh nghiệm được trình bày. Vai trò của cơ học đất, kỹ thuật địa kỹ thuật để lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, bảo trì dự án, bảo vệ môi trường, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai được thảo luận.