Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết nghiên cứu dựa trên kết quả 542 doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.