Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

Chương 4 trang bị cho sinh viên các khái niệm và ứng dụng cây; cài đặt và thực hiện các phép toán trên cây, đặc biệt là các phép toán trên cây nhị phân nhị phân tìm kiếm. Nội dung trình bày của chương này gồm có: Định nghĩa và các khái niệm, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây tổng quát. Mời các bạn tham khảo.