Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - ThS. Phạm Thanh An

Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về thuật toán tìm kiếm. nội dung trình bày trong chương gồm có: Các thuật toán thông dụng cho việc tìm kiếm (Tìm tuần tự, tìm nhị phân), minh họa các thuật toán, đánh giá thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.