Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức về dự toán SXKD, lựa chọn kỳ dự toán, lợi ích của lập dự toán, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán SXKD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.