Bài giảng Lập dự án công trình xây dựng giao thông: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Viết Trung

Bài giảng Lập dự án công trình xây dựng giao thông - Phần 2 cung cấp các khái niệm tổng quát, các giai đoạn thiết kế đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giới thiệu về tiêu chuẩn thiết kế cầu, các quy định của tiêu chuẩn hiện nay về tải trọng tính toán thiết kế cầu và các hệ số dùng trong tính toán. Phần này cũng hướng dẫn phân tích các tài liệu khi thiết kế các phương án cầu và phương pháp lập các phương án đối với tuyến đường, cầu, nút giao, hầm. Mời các bạn tham khảo.