Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo)

Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo) sau đây giúp các bạn biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của sàng thùng quay và thiết bị phân loại hạt.