Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 5: Bê tông

"Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 5: Bê tông" cung cấp những kiến thức về khái niệm và phân loại bê tông; nguyên liệu chế tạo bê tông; các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông; các phương pháp tính cấp khối bê tông.