Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

"Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu" cung cấp những kiến thức khái niệm vật liệu xây dựng; cát xây dựng, sản phẩm đá; dầm cầu nông thôn; sản phẩm bản sàn rỗng; cọc rỗng bêtông tiền áp; phân loại vật liệu xây dựng; vai trò của vật liệu xây dựng.