Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm; tính được giá thành sản phẩm hoàn thành;... Mời các bạn cùng tham khảo.