Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông (2017)

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ được biên soạn nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo.